Przyłącz
się do sieci
Wyszukiwarka:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.


62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl

Pogotowie Wodociagowe
tel.: 994
Dyspozytornia
tel.: 61 424-59-60
Powiększ czcionkę: A A A

Jakość wody

Laboratorium Wody i Ścieków posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością nr SZ J-2052/4/2017 w zakresie pobierania próbek i wykonywania analiz fizykochemicznych wody, ścieków i osadów ściekowych oraz analiz mikrobiologicznych wody, a także Zatwierdzenie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie systemu jakości badań wody do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu kontrolnego i niektórych analiz w zakresie monitoringu przeglądowego.                                                                

 

Parametry jakości wody

 

Analiza parametrów jakości wody na terenie Gniezna za okres 01.07.2017 - 31.12.2017

 

L.p. Parametry Jednostka Woda uzdatniona Dopuszczalne zakresy wartości
  Parametry mikrobiologiczne
1. Escherichia coli jtk/100 ml 0 0
2. Bakterie grupy coli jtk/100 ml 0 0
3. Enterokoki jtk/100 ml 0 0
4. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC jtk/ 1 ml 10 bez nieprawidłowych zmian
  Parametry fizyczno-chemiczne
1. Zapach - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
2. Barwa - akceptowalna akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian
3. Stężenie jonów wodoru (pH) - 7,57 6,5 - 9
4. Chlorki mg/l 20,35 250
5. Azotany mg/l 3,13 50
6. Azotyny mg/l   0 0,5
7. Mangan μg/l 9,05 50
8. Żelazo μg/l 35,70 200
9. Twardość mg/l 339 60 - 500
10. Jon amonu mg/l 0,02 0,5
11. Mętność NTU 0,23 zalecana wartość do1,0
12. Przewodność elektryczna μS/cm 709 2500
 
Analiza parametrów jakości wody na terenie Czerniejewo - Kosmowo za okres 01.07.2017 - 31.12.2017

 

L.p. Parametry Jednostka Woda uzdatniona Dopuszczalne zakresy wartości
  Parametry mikrobiologiczne
1. Escherichia coli jtk/100 ml 0 0
2. Bakterie grupy coli jtk/100 ml 0 0
3. Enterokoki jtk/100 ml 0 0
4. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC jtk/ 1 ml 22 bez nieprawidłowych zmian
  Parametry fizyczno-chemiczne
1. Zapach - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
2. Barwa - akceptowalna akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian
3. Stężenie jonów wodoru (pH) - 7,70 6,5 - 9
4. Chlorki mg/l 8,27 250
5. Azotany mg/l 2,71 50
6. Azotyny mg/l   0 0,5
7. Mangan μg/l 10,0 50
8. Żelazo μg/l 38,75 200
9. Twardość mg/l 293 60 - 500
10. Jon amonu mg/l 0,01 0,5
11. Mętność NTU 0,29 zalecana wartość do 1,0
12. Przewodność elektryczna μS/cm 582 2500
 
Analiza parametrów jakości wody na terenie Żydowa za okres 01.07.2017 - 31.12.2017

 

L.p. Parametry Jednostka Woda uzdatniona Dopuszczalne zakresy wartości
  Parametry mikrobiologiczne
1. Escherichia coli jtk/100 ml 0 0
2. Bakterie grupy coli jtk/100 ml 0 0
3. Enterokoki jtk/100 ml 0 0
4. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC jtk/ 1 ml 16 bez nieprawidłowych zmian
  Parametry fizyczno-chemiczne
1. Zapach - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
2. Barwa - akceptowalna akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian
3. Stężenie jonów wodoru (pH) - 7,23 6,5 - 9
4. Chlorki mg/l 7,25 250
5. Azotany mg/l 1,83 50
6. Azotyny mg/l 0,01 0,5
7. Mangan μg/l 21,5 50
8. Żelazo μg/l 26,67 200
9. Twardość mg/l 272 60 - 500
10. Jon amonu mg/l 0,06 0,5
11. Mętność NTU 0,18 zalecana wartość do 1,0
12. Przewodność elektryczna μS/cm 504 2500

 

 


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. - sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne, usługi laboratoryjne
Realizacja: Dpl Agency - Strony Internetowe Gniezno