kontrast
Rozmiar
czcionki
kontrast
Wysoki
kontrast

 

O nas

 

   

 

Laboratorium przyjmuje do badań próbki zlecone przez klienta wewnętrznego spółki oraz zlecone przez klienta zewnętrznego, który powinien postępować zgodnie z odpowiednimi instrukcjami pobierania próbek zamieszczonymi w zakładce dokumenty do pobrania. Istnieje możliwość skorzystania z usługi poboru i transportu próbki przez certyfikowanego próbkobiorcę.

 

W dni robocze przypadające przed DNIAMI USTAWOWO WOLNYMI próbki przyjmowane są WYŁĄCZNIE po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem Laboratorium Wody i Ścieków! Laboratorium Wody i Ścieków posiada:

- Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością  zgodnie z wymaganiami normy  PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie pobierania próbek i wykonywania analiz fizykochemicznych wody, ścieków i osadów ściekowych  oraz analiz mikrobiologicznych wody;

- Zatwierdzenie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie systemu jakości badań wody do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu kontrolnego i niektórych analiz w zakresie monitoringu przeglądowego.

- Pracownicy Laboratorium posiadają certyfikaty próbkobiorcy w zakresie zapewnienia jakości pobierania próbek wody do badań wydane przez WSSE w Poznaniu .W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
ikona telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28


Dane kontaktowe ikona
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl

Dyspozytornia ikona
tel. 61 424-59-60Pogotowie wodociągowe ikona
994UE UE