Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Laboratorium Wody i Ścieków posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością nr J-2052/6/2022 w zakresie pobierania próbek i wykonywania analiz fizykochemicznych wody, ścieków i osadów ściekowych oraz analiz mikrobiologicznych wody, a także Zatwierdzenie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie systemu jakości badań wody do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu parametrów grupy A i niektórych analiz w zakresie parametrów grupy B.                                                                

 

Parametry jakości wody

Analiza parametrów jakości wody na terenie Gniezna za okres 01.01.2022 - 30.06.2022 

L.p. Parametry Jednostka Woda uzdatniona Dopuszczalne zakresy wartości
  Parametry mikrobiologiczne
1. Escherichia coli jtk/100 ml 0 0
2. Bakterie grupy coli jtk/100 ml 0 0
3. Enterokoki jtk/100 ml 0 0
4. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC jtk/ 1 ml 8 bez nieprawidłowych zmian
  Parametry fizyko-chemiczne
1. Zapach - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
2. Barwa - akceptowalna akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian
3. Smak - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
4. Stężenie jonów wodoru (pH) - 7,23 6,5 - 9
5. Chlorki mg/l 16,54 250
6. Azotany mg/l 2,76 50
7. Azotyny mg/l   0 0,5
8. Mangan μg/l 3,42 50
9. Żelazo μg/l 33,61 200
10. Twardość mg/l 350 60 - 500
11. Jon amonu mg/l 0,02 0,5
12. Mętność NTU 0,16 zalecana wartość do1,0
13. Przewodność elektryczna μS/cm 680 2500
 

Analiza parametrów jakości wody na terenie Czerniejewo - Kosmowo za okres 01.01.2022 - 30.06.2022

L.p. Parametry Jednostka Woda uzdatniona Dopuszczalne zakresy wartości
  Parametry mikrobiologiczne
1. Escherichia coli jtk/100 ml 0 0
2. Bakterie grupy coli jtk/100 ml 0 0
3. Enterokoki jtk/100 ml 0 0
4. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC jtk/ 1 ml 16 bez nieprawidłowych zmian
  Parametry fizyko-chemiczne
1. Zapach - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
2. Barwa - akceptowalna akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian
3. Smak - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
4. Stężenie jonów wodoru (pH) - 7,33 6,5 - 9
5. Chlorki mg/l 8,54 250
6. Azotany mg/l 2,0 50
7. Azotyny mg/l   0 0,5
8. Mangan μg/l 10,65 50
9. Żelazo μg/l 31,84 200
10. Twardość mg/l 318 60 - 500
11. Jon amonu mg/l 0,02 0,5
12. Mętność NTU 0,14 zalecana wartość do 1,0
13. Przewodność elektryczna μS/cm 575 2500
 

Analiza parametrów jakości wody na terenie Żydowa za okres 01.01.2022 - 30.06.2022

L.p. Parametry Jednostka Woda uzdatniona Dopuszczalne zakresy wartości
  Parametry mikrobiologiczne
1. Escherichia coli jtk/100 ml 0 0
2. Bakterie grupy coli jtk/100 ml 0 0
3. Enterokoki jtk/100 ml 0 0
4. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC jtk/ 1 ml 11 bez nieprawidłowych zmian
  Parametry fizyko-chemiczne
1. Zapach - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
2. Barwa - akceptowalna akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian
3. Smak - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
4. Stężenie jonów wodoru (pH) - 7,19 6,5 - 9
5. Chlorki mg/l 6,17 250
6. Azotany mg/l 1,83 50
7. Azotyny mg/l 0 0,5
8. Mangan μg/l 7,0 50
9. Żelazo μg/l 40,5 200
10. Twardość mg/l 272 60 - 500
11. Jon amonu mg/l 0,02 0,5
12. Mętność NTU 0,23 zalecana wartość do 1,0
13. Przewodność elektryczna μS/cm 468 2500

 

Analiza parametrów jakości wody na terenie Modliszewka za okres 01.01.2022 - 30.06.2022

L.p. Parametry Jednostka Woda uzdatniona Dopuszczalne zakresy wartości
  Parametry mikrobiologiczne
1. Escherichia coli jtk/100 ml 0 0
2. Bakterie grupy coli jtk/100 ml 0 0
3. Enterokoki jtk/100 ml 0 0
4. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC jtk/ 1 ml 22 bez nieprawidłowych zmian
  Parametry fizyko-chemiczne
1. Zapach - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
2. Barwa - akceptowalna akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian
3. Smak - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
4. Stężenie jonów wodoru (pH) - 7,19 6,5 - 9
5. Chlorki mg/l 7,5 250
6. Azotany mg/l 2,01 50
7. Azotyny mg/l 0,02 0,5
8. Mangan μg/l 22,85 50
9. Żelazo μg/l 22,13 200
10. Twardość mg/l 350 60 - 500
11. Jon amonu mg/l 0,26 0,5
12. Mętność NTU 0,07 zalecana wartość do 1,0
13. Przewodność elektryczna μS/cm 682 2500

 W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Dane kontaktowe ikona dane kontaktowe
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl
Dyspozytornia ikona dyspozytornia
tel. 61 424-59-60

efaktura

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Faktura elektronicznaFaktura elektroniczna