Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Przetarg nieograniczony na dostawę polielektrolitu.
Data dodania:2013-02-28

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/TPO-D/2013 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. e-mail: technolog@pwikgniezno.com.pl ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę polielektrolitu.

I. Miejsce realizacji:
PW i K Sp. z o.o. w Gnieźnie, Oczyszczalnia Ścieków ul. Wodna 20.
II. Przedmiot zamówienia:
dostawa polielektrolitu do odwirowywania osadu
na wirówkach w ilości ok. 6 ton.
III. Termin realizacji zamówienia:
od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.
IV. Kryteria wyboru ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena - 80 %
2. Uzyskana sucha masa placka - 10 %
3. Dawka polielektrolitu - 10 %
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
Wynik.
V. SIWZ:
SIWZ wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego.

 

Dokumenty do pobrania:
SIWZ wraz z załącznikami - pobierz

VI. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach formalnych:
Ewa Jabłońska tel. 61 424-59-38
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
Mirosław Gramse tel. 61 424-59-21
VII. Miejsce i termin składania ofert:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. - sekretariat
termin składania ofert do 26.03.2013 r. do godz. 12:00.


Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Nr 3/TPO-D/2013.
Data dodania: 2013-03-27


W postępowaniu przetargowym brały udział firmy:

  1. KORONA JV Sp. z o.o. ul. Przy Bażantarni 11, 02-793 Warszawa, która uzyskała 86,7 punktów.
  2. ALLIED SOLUTIONS POLAND Sp. z o.o., ul. Łyżwiarska 1/11, 02-505 Warszawa, która uzyskała 93,4 punktów.
  3. C.H. ERBSLOH Sp. z o.o., ul. Farbiarska 69, 02-862 Warszawa, która uzyskała 91,8 punktów.
  4. PPHU Węglo - Stal Waldemar Biskupek, ul. Chorzowska 44b, 44-100 Gliwice, która uzyskała 92,2 punktów.
  5. BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o., ul. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle, która uzyskała 91,2 punktów.
  6. Antidotum Przemysław Pawlak, ul. Gdańska 127, 90-100 Łódź, która uzyskała 93,8 punktów.

Przetarg nieograniczony wygrała oferta nr 6 - Antidotum Przemysław Pawlak, która według kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ uzyskała najwyższą ilość punktów i została uznana za najkorzystniejszą.W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Dane kontaktowe ikona dane kontaktowe
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl
Dyspozytornia ikona dyspozytornia
tel. 61 424-59-60

efaktura

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Faktura elektronicznaFaktura elektroniczna