Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Przetarg nieograniczony na wykonanie Budowa kanalizacji sanitarnej na Os. Pławnik i Przylesie w Gnieźnie - dokończenie robót drogowych
Data dodania:2013-04-19

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr 06/TI/-B Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. e-mail: pwikgniezno@poczta.agrobex.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie Budowa kanalizacji sanitarnej na Os. Pławnik i Przylesie w Gnieźnie - dokończenie robót drogowych.

I. Miejsce realizacji:
Os. Pławnik w Gnieźnie.
II. Przedmiot zamówienia:

Budowa kanalizacji sanitarnej na Os. Pławnik i Przylesie
w Gnieźnie - dokończenie robót drogowych.
III. Termin realizacji zamówienia:
w terminie 45 dni od udzielenia zamówienia.
IV. Kryteria wyboru ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 100%.
V. Dokumenty przetargowe:
SIWZ wraz z załącznikami można pobrać
ze strony internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie - pobierz

SIWZ wraz z załącznikami - pobierz

VI. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia inż. Roman Główniak tel. 61 4245918
VII. Miejsce i termin składania ofert:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. - sekretariat
termin składania ofert do 13.06.2013 r. do godz. 13:00


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym sprawy 06/TI/-B.

Data dodania: 2013-07-25


Zawiadomienie - pobierzW czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Dane kontaktowe ikona dane kontaktowe
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl
Dyspozytornia ikona dyspozytornia
tel. 61 424-59-60

efaktura

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Faktura elektronicznaFaktura elektroniczna