Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Przetarg nieograniczony na usługę Nadzór nad realizacją i pomoc techniczna przy realizacji Projektu pn.: "Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gnieźnie"
Data dodania:2013-04-29

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr 07/TI/-U Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. e-mail: pwikgniezno@poczta.agrobex.pl ogłasza przetarg nieograniczony na usługę Nadzór nad realizacją i pomoc techniczna przy realizacji Projektu pn.: "Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gnieźnie".

I. Miejsce realizacji:
Miejska Oczyszczalnia Ścieków ul. Wodna 20
oraz Osiedle Pławnik w Gnieźnie.
II. Przedmiot zamówienia:

Nadzór nad realizacją i pomoc techniczna przy realizacji Projektu pn.:
"Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz
z budową kanalizacji sanitarnej w Gnieźnie".
III. Termin realizacji zamówienia:
w terminie do 30.06.2015 r.
IV. Kryteria wyboru ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następującyh kryteriów:
Cena - 100%.
V. Dokumenty przetargowe:
SIWZ wraz z załącznikami można pobrać
ze strony internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego.

Dokumenty do pobrania: 
Ogłoszenie - pobierz
SIWZ wraz z załącznikami - pobierz

 

Ogłoszenie powiązane - pobierz
Data dodania: 2013-06-20

 

VI. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia
Roman Główniak tel. 61 4245918
VII. Miejsce i termin składania ofert:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. - sekretariat
termin składania ofert do 28.06.2013 r. do godz. 13:00

 


Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego:

Odpowiedzi - pobierz

Data dodania: 2013-06-10


Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego:

Odpowiedzi - pobierz

Data dodania: 2013-06-18


Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego:

Wyjaśnienia - * pobierz
Odpowiedzi - pobierz

Data dodania: 2013-06-20


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym sprawy 07/TI/-B.

Data dodania: 2013-07-12


Zawiadomienie - pobierzW czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Dane kontaktowe ikona dane kontaktowe
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl
Dyspozytornia ikona dyspozytornia
tel. 61 424-59-60

efaktura

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Faktura elektronicznaFaktura elektroniczna