Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Przetarg nieograniczony „Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego do ciśnieniowego mycia kanałów i odsysania zanieczyszczeń z odzyskiem wody”
Data dodania:2014-08-19

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr 19/TI/D/2014 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. e-mail: pwikgniezno@poczta.agrobex.pl ogłasza przetarg nieograniczony „Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego do ciśnieniowego mycia kanałów i odsysania zanieczyszczeń z odzyskiem wody”


I. Miejsce realizacji:
 Gniezno
II. Przedmiot zamówienia:
Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego do ciśnieniowego mycia kanałów i odsysania zanieczyszczeń z odzyskaniem wody
III. Termin realizacji zamówienia:
180 dni od daty podpisania umowy.
IV. Kryteria wyboru ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 100%.
V. Dokumenty przetargowe:
SIWZ wraz z załącznikami można pobrać
ze strony internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - pobierz

SIWZ wraz z załącznikami - pobierz


Ogłoszenie powiązane - pobierz

Data dodania: 2014-09-05

 

VI. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia Roman Główniak tel. 61 424 59 18
VII. Miejsce i termin składania ofert:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. - sekretariat
termin składania ofert do 10.10.2014 r. do godz. 13:00

 


Wyjaśnienia do postępowania przetargowego:

Odpowiedzi - pobierz

Data dodania: 2014-09-05


Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego:

Odpowiedzi - pobierz

Data dodania: 2014-09-16


Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego:

Odpowiedzi - pobierz

Data dodania: 2014-09-22


Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym sprawy 19/TI/D/2014 i unieważnieniu postępowania

 

Zawiadomienie - pobierz

Data dodania: 2014-11-14

 W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Dane kontaktowe ikona dane kontaktowe
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl
Dyspozytornia ikona dyspozytornia
tel. 61 424-59-60

efaktura

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Faktura elektronicznaFaktura elektroniczna