Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Przetarg nieograniczony „Wykonanie robót budowlanych termomodernizacyjnych i remontowych wybranych obiektów budowlanych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Gnieźnie.”
Data dodania:2014-08-22

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr 20/TI/B/2014 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. e-mail: pwikgniezno@poczta.agrobex.pl ogłasza przetarg nieograniczony „Wykonanie robót budowlanych termomodernizacyjnych i remontowych wybranych obiektów budowlanych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Gnieźnie.”

I. Miejsce realizacji:
PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie,
Miejska Oczyszczalnia Ścieków ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.
II. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót budowlanych termomodernizacyjnych i remontowych wybranych obiektów budowlanych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Gnieźnie
III. Termin realizacji zamówienia:
w terminie do 29.05.2015r.
IV. Kryteria wyboru ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 100%.
V. Dokumenty przetargowe:
SIWZ wraz z załącznikami można pobrać
ze strony internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego.

 

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie - pobierz

SIWZ wraz z załącznikami - pobierz

 

Ogłoszenie powiązane - pobierz

Data dodania: 2014-09-05

 

VI. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia Mariusz Słomczewski  tel. 61 424 59 66
VII. Miejsce i termin składania ofert:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. - sekretariat
termin składania ofert do 14.10.2014 r. do godz. 13:00
 

 


Wyjaśnienia do postępowania przetargowego:

Odpowiedzi - pobierz

Data dodania: 2014-09-05


Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego:

Odpowiedzi - pobierz

Data dodania: 2014-09-16


Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym sprawy 20/TI/B/2014

 

Zawiadomienie - pobierz

Data dodania: 2014-11-24

 W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Dane kontaktowe ikona dane kontaktowe
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl
Dyspozytornia ikona dyspozytornia
tel. 61 424-59-60

efaktura

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Faktura elektronicznaFaktura elektroniczna