Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Przetarg nieograniczony - Dostawa samochodu specjalnego do ciśnieniowego mycia kanałów i odsysania zanieczyszczeń z odzyskiem wody
Data dodania:2014-11-28

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr 25/TI/-D/2014 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. e-mail: pwikgniezno@poczta.agrobex.pl ogłasza przetarg nieograniczony „Dostawa samochodu specjalnego do ciśnieniowego mycia kanałów i odsysania zanieczyszczeń z odzyskiem wody”
I. Miejsce realizacji:
Gniezno
II. Przedmiot zamówienia:
Dostawa samochodu specjalnego do ciśnieniowego mycia kanałów i odsysania zanieczyszczeń z odzyskaniem wody
III. Termin realizacji zamówienia:
do 31.07.2015r.
IV. Kryteria wyboru ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 90%.                                                   Gwarancja -10%
V. Dokumenty przetargowe:
SIWZ wraz z załącznikami można pobrać
ze strony internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego.


Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - pobierz

SIWZ wraz z załącznikami - pobierz


Ogłoszenie powiązane - pobierz

Data dodania: 2015-01-08

 

VI. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia Roman Główniak  tel. 61 424 59 18
VII. Miejsce i termin składania ofert:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. - sekretariat
termin składania ofert do 20.01.2015 r. do godz. 13:00

 


Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego:
Odpowiedzi - pobierz


Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego:
Odpowiedzi - pobierz

Data dodania: 2015-01-08


 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym sprawy   25/TI/-D/2014.
Zawiadomienie - pobierz

Data dodania: 2015-02-02W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Dane kontaktowe ikona dane kontaktowe
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl
Dyspozytornia ikona dyspozytornia
tel. 61 424-59-60

efaktura

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Faktura elektronicznaFaktura elektroniczna