Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Przetarg nieograniczony - Wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji Strugi Gnieźnieńskiej.
Data dodania:2015-02-04

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr 02/TI/-B/2015
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. e-mail: pwikgniezno@poczta.agrobex.pl ogłasza przetarg nieograniczony „Wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji Strugi Gnieźnieńskiej”
I. Miejsce realizacji:
Gniezno, ul.Wodna 20
II. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji Strugi Gnieźnieńskiej
III. Termin realizacji zamówienia:
do 30.06.2015r.
IV. Kryteria wyboru ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 90%.                                                   Gwarancja -10%
V. Dokumenty przetargowe:
SIWZ wraz z załącznikami można pobrać
ze strony internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie -        pobierz

Część I SIWZ -     pobierz

Część II SIWZ -    pobierz

Część IIIA SIWZ - pobierz

Część IIIB SIWZ - pobierz

Część IIIC SIWZ - pobierz

 
VI. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia Wiesław Filipczak  tel. 61 424 59 66
VII. Miejsce i termin składania ofert:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. - sekretariat
termin składania ofert do 12.03.2015 r. do godz. 13:00


Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego:
Odpowiedzi - pobierz


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym sprawy   02/TI/-B.
Zawiadomienie - pobierzW czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Dane kontaktowe ikona dane kontaktowe
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl
Dyspozytornia ikona dyspozytornia
tel. 61 424-59-60

efaktura

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Faktura elektronicznaFaktura elektroniczna