Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Przetarg nieograniczony na dostawę polielektrolitu.
Data dodania:2015-02-11

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego nr 03/-D/WOŚ/2015 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o., e-mail: osc@pwikgniezno.com.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę polielektrolitu w ilości około 7 ton na 1 rok.

I. Miejsce realizacji:
PW i K  w Gnieźnie  Sp. z o.o.  Oczyszczalnia Ścieków.
II. Przedmiot zamówienia:
Dostawa polielektrolitu do odwirowania osadu na wirówkach w ilości około 7 ton na 1 rok.
III. Termin realizacji zamówienia:
od 1.04.2015 r. do 31.03.2016 r.
IV. Kryteria wyboru ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
cena                                              80%
uzyskana sucha masa placka 10%
dawka polielektrolitu                  10%
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
oferowana cena 80%
C = cena minimalna / cena oferowana x 80%
uzyskana sucha masa placka 10%
S.M. = sucha masa oferowana / sucha masa oferowana maksymalna x 10%
dawka polielektrolitu 10%
D.P. = dawka polielektrolitu minimalna / dawka polielektrolitu oferowana x 10%
Wynik.
Wynik = C + S.M. + D.P.
Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna ilość przyznanych punktów w oparciu o przedstawione kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
V. SIWZ:
SIWZ wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:
SIWZ wraz z załącznikami - pobierz

 

VI. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach formalnych:
Ewa Jabłońska tel. 61 424-59-38
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
Elżbieta Wesołowska tel. 61 424-59-27
VII. Miejsce i termin składania ofert:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. - sekretariat
termin składania ofert do 26.03.2015 r. do godz. 12:00.


Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Nr 3/-D/WOŚ/2015 na dostawę polielektrolitu.
W postępowaniu przetargowym brały udział firmy:

1. BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o.
   ul. Bema 21, 47 – 224 Kędzierzyn Koźle,
   która uzyskała 87,8 punkty.
2. KORONA JV Sp. z o.o.
   ul. Przy Bażantarni 11, 02 - 793 Warszawa,
   która uzyskała 94,7 punkty.
3. ALLIED SOLUTIONS POLAND Sp. z o.o.
   ul. Łyżwiarska 1/11, 02 - 505 Warszawa,
   która uzyskała 85,4 punkty.
4. ANTIDOTUM PRZEMYSŁAW PAWLAK
   ul. Gdańska 127, 90 – 519 Łódź
   która uzyskała 98,1 punkty
5. ABS STEDING Sp. z o.o.
   Ul. Wrocławska 42B, 65-218 Zielona Góra
   która uzyskała 84,3 punkty.

 
Przetarg nieograniczony wygrała
oferta nr 4 - ANTIDOTUM PRZEMYSŁAW PAWLAK
która według kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ
uzyskała najwyższą ilość punktów i została
uznana za najkorzystniejszą.W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Dane kontaktowe ikona dane kontaktowe
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl
Dyspozytornia ikona dyspozytornia
tel. 61 424-59-60

efaktura

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Faktura elektronicznaFaktura elektroniczna