Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Przetarg nieograniczony na dostawę flokulanta płynnego
Data dodania:2015-04-09

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego nr 6/TOS/-D/2015 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o., e-mail: twp@pwikgniezno.com.pl ogłasza przetarg nieograniczony na  dostawę flokulanta płynnego w ilości około 7 ton na 11 miesięcy.

I. Miejsce realizacji:
PW i K Sp. z o.o. w Gnieźnie Oczyszczalnia Ścieków.
II. Przedmiot zamówienia:
Dostawa flokulanta płynnego w ilości około 7 ton na 11 miesięcy.
III. Termin realizacji zamówienia:
od 26.05.2015 r. do 31.03.2016r.
IV. Kryteria wyboru ofert:


     Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następującego kryterium :

      Cena 100 %
      Warunki , które muszą  być spełnione:
      Dawka flokulanta winna wynosić  5-6 kg / t. sm
      Sucha masa po zagęszczeniu 5-6%


V. SIWZ:
SIWZ wraz z załącznikami do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego.

 

Dokumenty do pobrania:
SIWZ wraz z załącznikami - pobierz

 

VI. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach formalnych:
Ewa Jabłońska tel. 61 424-59-38
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
Elżbieta Wesołowska tel. 61 424-59-27
VII. Miejsce i termin składania ofert:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. - sekretariat,

termin składania ofert do 19.05.2015 r. do godz. 12:00.


Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Nr 6/TOS/-D/2015
 

W postępowaniu przetargowym brały udział firmy:

1. ALLIED SOLUTIONS POLAND Sp. z o.o.
    ul. Łyżwiarska 1/11, 02 - 505 Warszawa,

2. ANTIDOTUM PRZEMYSŁAW PAWLAK
    ul. Wedmanowej 5/7, 93 – 228 Łódź

3. KORONA JV Sp. z o.o.
    ul. Przy Bażantarni 11, 02 - 793 Warszawa,

4. KLIMAPOL sp. z o.o.,
    Dąbrownica 127C, 21 – 002 Jastków .

5. BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o.
    ul. Bema 21, 47 – 224 Kędzierzyn Koźle,

 
Przetarg nieograniczony wygrała
oferta nr 5 – BRENNTAG Polska Sp. z o.o., ul. Bema 21, 47 – 224 Kędzierzyn Koźle ,
która według kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ została uznana za najkorzystniejszą.W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Dane kontaktowe ikona dane kontaktowe
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl
Dyspozytornia ikona dyspozytornia
tel. 61 424-59-60

efaktura

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Faktura elektronicznaFaktura elektroniczna