Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Przetarg nieograniczony - Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ulicy Roosevelta w Gnieźnie - ETAP I
Data dodania:2015-04-30


Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr 9/TI/B Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. e-mail: pwikgniezno@poczta.agrobex.pl ogłasza przetarg nieograniczony „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ulicy Roosevelta w Gnieźnie - ETAP I”
I. Miejsce realizacji:
ul. Roosevelta, Gniezno
II. Przedmiot zamówienia:
Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ulicy Roosevelta w Gnieźnie - ETAP I
III. Termin realizacji zamówienia:
16.11.2015r.
IV. Kryteria wyboru ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 80%.
Rękojmia - 20%
V. Dokumenty przetargowe:
SIWZ wraz z załącznikami można pobrać
ze strony internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego.


Dokumenty do pobrania:


Ogłoszenie - pobierz

Część I SIWZ - pobierz

Część II SIWZ - pobierz

Część IIIA-1 SIWZ - pobierz

Część IIIA-2 SIWZ - pobierz

Część IIIB SIWZ - pobierz

Część IIIC SIWZ - pobierz

Część IIID SIWZ - pobierz

Załączniki w wersji edytowalnej - pobierz

 

VI. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
 w zakresie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - Roman Główniak  tel. 61 424 59 18
w zakresie kanalizacji deszczowej , przepustu oraz robót drogowych - Bogusław Sottek tel. 61 426 04 73
VII. Miejsce i termin składania ofert:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. - sekretariat
termin składania ofert do 18.05.2015 r. do godz. 12:00


 Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego:
Odpowiedzi - pobierz

Data dodania: 2015-05-12

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym sprawy   09/TI/-B.
Zawiadomienie - pobierz

Data dodania: 2015-05-21W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Dane kontaktowe ikona dane kontaktowe
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl
Dyspozytornia ikona dyspozytornia
tel. 61 424-59-60

efaktura

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Faktura elektronicznaFaktura elektroniczna