Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Przetarg nieograniczony - Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ulicy Roosevelta w Gnieźnie - ETAP II
Data dodania:2016-02-18

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr 5/TI/-B Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. e-mail: pwikgniezno@poczta.agrobex.pl ogłasza przetarg nieograniczony „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ulicy Roosevelta w Gnieźnie - ETAP II”
I. Miejsce realizacji:
ul. Roosevelta, Gniezno
II. Przedmiot zamówienia:
Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ulicy Roosevelta w Gnieźnie - ETAP II
III. Termin realizacji zamówienia:
31.10.2016r.
IV. Kryteria wyboru ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 90%.
Rękojmia - 10%
V. Dokumenty przetargowe:
SIWZ wraz z załącznikami można pobrać
ze strony internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego.
Dokumenty do pobrania:

 

Ogłoszenie - pobierz

Część I SIWZ - pobierz

Część II SIWZ - pobierz

Część IIIA-1 SIWZ - pobierz

Część IIIA-2 SIWZ - pobierz

Część IIIB-1 SIWZ - pobierz

Część IIIB-2 SIWZ - pobierz

Część IIIB-3 SIWZ - pobierz

Część IIIB-4 SIWZ - pobierz

Część IIIB-5 SIWZ - pobierz

Część IIIB-6 SIWZ - pobierz

Część IIIB-7 SIWZ - pobierz

Część IIIB-8 SIWZ - pobierz

Część IIIB-9 SIWZ - pobierz

Część IIIC SIWZ - pobierz

Część IIID SIWZ - pobierz

Załączniki w wersji edytowalnej - pobierz


VI. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
w zakresie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - Mariusz Słomczewski tel. 61 424 59 18
w zakresie kanalizacji deszczowej , przepustu oraz robót drogowych - Bogusław Sottek tel. 61 426 04 73
VII. Miejsce i termin składania ofert:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. - sekretariat
termin składania ofert do 08.03.2016 r. do godz. 12:00


Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego:
Odpowiedzi - pobierz

Data dodania: 2016-02-26

 


Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego:
Odpowiedzi - pobierz

Data dodania: 2016-03-02

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym sprawy    5/TI/-B.
Zawiadomienie - pobierz

Data dodania: 2016-03-23W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Dane kontaktowe ikona dane kontaktowe
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl
Dyspozytornia ikona dyspozytornia
tel. 61 424-59-60

efaktura

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Faktura elektronicznaFaktura elektroniczna