Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.
Data dodania:2016-12-12

Przetarg nieograniczony: Zagospodarowanie (załadunek, transport i przetwarzanie) ok. 10 000 Mg ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Gnieźnie, Czerniejewie i Jankowie Dolnym.
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr 15/TOS-U/2016 Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. e-mail: pwikgniezno@poczta.agrobex.pl ogłasza przetarg nieograniczony „Zagospodarowanie (załadunek, transport i przetwarzanie) ok. 10 000 Mg ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Gnieźnie, Czerniejewie i Jankowie Dolnym”


I. Miejsce realizacji:
Oczyszczalnie ścieków w Gnieźnie, w Czerniejewie oraz w Jankowie Dolnym


II. Przedmiot zamówienia:
Zagospodarowanie (załadunek, transport i przetwarzanie) ok. 10 000 Mg ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Gnieźnie, Czerniejewie i Jankowie Dolnym


III. Termin realizacji zamówienia:
31.12.2017r.


IV. Kryteria wyboru ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 60%.
Zaoferowany proces przetwarzania lub odzysku - 40%


V. Dokumenty przetargowe:
SIWZ wraz z załącznikami można pobrać
ze strony internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego.


Dokumenty do pobrania:


SIWZ - pobierz
Projekt umowy - pobierz
Formularz ofertowy - pobierz
Oświadczenie wykonawcy - pobierz
Wyniki badań osadu - pobierzVI. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach formalnych:
Katarzyna Filipczak tel. 061 424 59 57
Beata Śliwińska tel. 061 424 59 21
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
Stanisław Milewski tel. 061 424 59 22

VII. Miejsce i termin składania ofert:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. - sekretariat
termin składania ofert do 17.01.2017 r. do godz. 12:00
 

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym sprawy 15/TOS-U/2016.
Zawiadomienie - pobierz

Data dodania: 2017-02-09W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Dane kontaktowe ikona dane kontaktowe
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl
Dyspozytornia ikona dyspozytornia
tel. 61 424-59-60

efaktura

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Faktura elektronicznaFaktura elektroniczna