Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Przetarg nieograniczony - Budowa łapacza grubych frakcji mineralnych na kolektorze dosyłowym ścieków surowych na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Gnieźnie.
Data dodania:2016-12-15

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr 14/TI/-B Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. e-mail: pwikgniezno@poczta.agrobex.pl ogłasza przetarg nieograniczony „Budowa łapacza grubych frakcji mineralnych na kolektorze dosyłowym ścieków surowych na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Gnieźnie”
I. Miejsce realizacji:
Oczyszczalnia ścieków, Gniezno
II. Przedmiot zamówienia:
Budowa łapacza grubych frakcji mineralnych na kolektorze dosyłowym ścieków surowych na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Gnieźnie
III. Termin realizacji zamówienia:
31.05.2017r.
IV. Kryteria wyboru ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 60%.
Gwarancja - 40%
V. Dokumenty przetargowe:
SIWZ wraz z załącznikami można pobrać
ze strony internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego.
Dokumenty do pobrania:

 

Ogłoszenie - pobierz

Część I SIWZ - pobierz

Część II SIWZ - pobierz

Część IIIA SIWZ - pobierz

Część IIIB SIWZ - pobierz

Część IIIC SIWZ - pobierz

Część IV SIWZ - pobierz

Załącznik nr 7 Przedmiar robót - pobierz

Załączniki 1-6 w wersji edytowalnej - pobierz


VI. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Mariusz Słomczewski tel. 61 424 59 18
VII. Miejsce i termin składania ofert:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. - sekretariat
termin składania ofert do 10.01.2017 r. do godz. 13:00

 


Zestawienie ofert - pobierz

Data dodania: 2017-01- 11


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym sprawy 14/TI/-B.
Zawiadomienie - pobierz

Data dodania: 2017-01-17W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Dane kontaktowe ikona dane kontaktowe
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl
Dyspozytornia ikona dyspozytornia
tel. 61 424-59-60

efaktura

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Faktura elektronicznaFaktura elektroniczna