Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.
Data dodania:2017-12-20

Przetarg nieograniczony: Zagospodarowanie( załadunek, transport i przetwarzanie ) ok. 12000 Mg ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Gnieźnie, Czerniejewie i Jankowie Dolnym.


I. Miejsce realizacji
Oczyszczalnia ścieków w Gnieźnie w Czerniejewie oraz w Jankowie Dolnym


II. Przedmiot zamówienia:
Zagospodarowanie( załadunek, transport i przetwarzanie ) ok. 12000 Mg ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Gnieźnie, Czerniejewie i Jankowie Dolnym


III. Termin realizacji zamówienia

31.12.2018r.


IV. Kryteria wyboru ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
Cena 60%
Zaoferowany proces przetwarzania lub odzysku 40%


V. Dokumenty przetargowe
SIWZ wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego lub w Siedzibie Zamawiającego.


Dokumenty do pobrania:


SIWZ - pobierz
Projekt umowy - pobierz
Formularz ofertowy - pobierz
Oświadczenie wykonawcy - pobierz
Wyniki badań osadu - pobierzVI. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach formalnych
Elżbieta Wesołowska tel. 0614245927
Beata Śliwińska            tel. 0614245921
W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia :
Stanisław Milewski  tel. 0614245922


VII. Miejsce i termin składania ofert :
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. – sekretariat
Termin składania ofert 17.01.2018r. do godz. 12.00
 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym sprawy 18/TOS-U/2017.
Zawiadomienie - pobierz

Data dodania: 2018-02-01


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym sprawy 18/TOS-U/2017.
Zawiadomienie - pobierz

Data dodania: 2018-02-20


Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu „Zagospodarowanie( załadunek, transport i przetwarzanie ) ok. 12000 Mg ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Gnieźnie, Czerniejewie i Jankowie Dolnym", o nr referencyjnym sprawy 18/TOS-U/2017.
Zawiadomienie - pobierz

Data dodania: 2018-03-01W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Dane kontaktowe ikona dane kontaktowe
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl
Dyspozytornia ikona dyspozytornia
tel. 61 424-59-60

efaktura

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Faktura elektronicznaFaktura elektroniczna