Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Przetarg nieograniczony na dostawę flokulanta płynnego.
Data dodania:2018-03-05

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego nr 04/TOS/-D. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. e-mail: twp@pwikgniezno.com.pl ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę flokulanta płynnego w ilości około 7 ton na rok.


I. Miejsce realizacji :
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie  Sp. z o.o. Oczyszczalnia Ścieków
II. Przedmiot zamówienia:
Dostawa Flokulanta płynnego w ilości około 7 ton na rok
III. Termin realizacji:
   01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.
IV. Kryteria wyboru ofert:
    Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów.
    Dawka flokulanta winna wynosić 5-6 kg/t s.m.
       -cena                                                     60%
       -sucha masa po zagęszczeniu        40%

       - zastosowane wzory do obliczania punktowego
           Oferowana cena 60 %

        C=cena minimalna/cena oferowana x 60%

        Uzyskana sucha masa placka po zagęszczeniu 40%
                                    
        S.M.- Sucha masa oferowana /sucha masa oferowana  maksymalna x 40%

          Wynik:
          wynik = C+S.M.


 V. SIWZ wraz z załącznikami:
       do pobrania na  stronie internetowej Zamawiającego.
        

        Dokumenty do pobrania:

        SIWZ wraz z załącznikami - pobierz


VI. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami
         -  w sprawach formalnych :
        Ewa Jabłońska tel. 61 4245927
         - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia :
        Elżbieta Wesołowska tel. 61 4245927
VII. Miejsce i termin składania ofert.
        Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o.- sekretariat
        Termin składania ofert do 27.03.2018 r. do  godz.12:00.


Zawiadomienieo wyborze najkorzystniejszej oferty, ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym sprawy 04/TOS/-D.


Zawiadomienie - pobierz

Data dodania: 2018-03-30W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Dane kontaktowe ikona dane kontaktowe
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl
Dyspozytornia ikona dyspozytornia
tel. 61 424-59-60

efaktura

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Faktura elektronicznaFaktura elektroniczna