Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Przetarg nieograniczony na dostawę polielektrolitu.
Data dodania:2018-03-05

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego nr 05/TOS/-D. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. email : twp@pwikgniezno.com.pl ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę polielektrolitu do odwirowania osadu na wirówkach w ilości około 7 ton na rok.


I. Miejsce realizacji :
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie  Sp. z o.o. Oczyszczalnia Ścieków
II. Przedmiot zamówienia:
Dostawa polielektrolitu w ilości około 7 ton na rok
III. Termin realizacji:
   01.04.2018r. do 31.03.2019r.
IV. Kryteria wyboru ofert:
Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów.
      -cena                                                60%
      - uzyskana sucha masa placka  20 %
      - dawka polielektrolitu                   20%


  Zastosowane wzory do obliczania punktowego
       - oferowana cena     60%
       C  cena minimalna/cena oferowana x 60%


       - uzyskana sucha masa placka     20%
       S.M. =sucha masa oferowana/sucha masa oferowana maksymalna x 20%


       - dawka polielektrolitu20%
        D.P. dawka polielektrolitu minimalna/dawka polielektrolitu oferowana x20%


     Wynik:
     Wynik= C+S.M.+D.P.

V. SIWZ wraz z załącznikami:
    do pobrania na  stronie internetowej Zamawiającego


Dokumenty do pobrania:

SIWZ wraz z załącznikami - pobierz


VI Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami.
-w sprawach formalnych :
   Ewa Jabłońska tel. 614245938
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia :
   Elżbieta Wesołowska 614245927


VII. Miejsce i termin składanie  ofert.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie  Sp. z o.o. – sekretatriat.
Termin składania ofert do 27.03.2018r. do godz. 12:30
 


Zawiadomienieo wyborze najkorzystniejszej oferty, ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym sprawy 05/TOS/-D.


Zawiadomienie - pobierz

Data dodania: 2018-03-30W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Dane kontaktowe ikona dane kontaktowe
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl
Dyspozytornia ikona dyspozytornia
tel. 61 424-59-60

efaktura

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Faktura elektronicznaFaktura elektroniczna