Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Przetarg nieograniczony - Budowa poletka magazynowego PM.1 na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Gnieźnie.
Data dodania:2018-07-12

Budowa poletka magazynowego PM.1 na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Gnieźnie
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr 11/TI/-B Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. e-mail: zamowienia@pwikgniezno.com.pl ogłasza przetarg nieograniczony „Budowa poletka magazynowego PM.1 na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Gnieźnie”


I. Miejsce realizacji:
Oczyszczalnia ścieków, Gniezno
II. Przedmiot zamówienia:
Budowa poletka magazynowego PM.1 na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Gnieźnie
III. Termin realizacji zamówienia:
30.11.2018r.
IV. Kryteria wyboru ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 60%.
Okres rękojmi - 40%
V. Dokumenty przetargowe:
SIWZ wraz z załącznikami można pobrać
ze strony internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego.
Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - pobierz

Część I SIWZ - pobierz

Część II SIWZ - pobierz

Część IIIA-1 SIWZ - pobierz

Część IIIA-2 SIWZ - pobierz

Część IIIB SIWZ - pobierz

Część IIIC-1 SIWZ - pobierz

Część IIIC-2 SIWZ - pobierz

Część IIID SIWZ - pobierz

Załączniki w wersji edytowalnej - pobierz

VI. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Mariusz Słomczewski tel. 61 424 59 18
VII. Miejsce i termin składania ofert:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. - sekretariat
termin składania ofert do 01.08.2018 r. do godz. 13:00

 


Załączony wykaz ofert - pobierz

Data dodania: 2018-08-02


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym sprawy 11/TI/-B.
Zawiadomienie - pobierz

Data dodania: 2018-08-10W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Dane kontaktowe ikona dane kontaktowe
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl
Dyspozytornia ikona dyspozytornia
tel. 61 424-59-60

efaktura

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Faktura elektronicznaFaktura elektroniczna