kontrast
Rozmiar
czcionki
kontrast
Wysoki
kontrast
Przetarg nieograniczony - Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Roosevelta w Gnieźnie - ETAP IV.
Data dodania:2019-01-25

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr 01/TI/-B/2019 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. e-mail: sekretariat@pwikgniezno.com.pl ogłasza przetarg nieograniczony „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Roosevelta w  Gnieźnie - ETAP IV”.


I. Miejsce realizacji:
ul. Roosevelta Gniezno
II. Przedmiot zamówienia:
Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Roosevelta w  Gnieźnie - ETAP IV
III. Termin realizacji zamówienia:
30.09.2019r.
IV. Kryteria wyboru ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 60%.
Okres rękojmi - 40%
V. Dokumenty przetargowe:
SIWZ wraz z załącznikami można pobrać
ze strony internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego.
Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - pobierz

Część I SIWZ - pobierz

Część II SIWZ - pobierz

Część IIIA-1 SIWZ - pobierz

Część IIIA-2 SIWZ - pobierz

Część IIIA-3 SIWZ - pobierz

Część IIIA-4 SIWZ - pobierz

Część IIIA-5 SIWZ - pobierz

Część IIIA-6 SIWZ - pobierz

Część IIIA-7 SIWZ - pobierz

Część IIIB SIWZ - pobierz

Część IIIC SIWZ - pobierz

Część IIID SIWZ - pobierz

Załączniki w wersji edytowalnej - pobierz

VI. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Mariusz Słomczewski tel. 61 424 59 18
- w sprawach kanalizacji deszczowej, drogowej i kabla oświetleniowego: Bogusław Sottek tel. 61 426 04 73
VII. Miejsce i termin składania ofert:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. - sekretariat
termin składania ofert do .18.02.2019 r. do godz. 10:00
 


Załączony wykaz ofert - pobierz

Data dodania: 2019-02-18


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym sprawy 01/TI/-B/2019.
Zawiadomienie - pobierz

Data dodania: 2019-03-04W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
ikona telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28


Dane kontaktowe ikona
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl

Dyspozytornia ikona
tel. 61 424-59-60Pogotowie wodociągowe ikona
994UE UE