kontrast
Rozmiar
czcionki
kontrast
Wysoki
kontrast
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o.
Data dodania:2019-06-19

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o., e-mail: sekretariat@pwikgniezno.com.pl ogłasza przetarg nieograniczony: „Dostawa energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o."

I. Miejsce realizacji:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o.
II. Przedmiot zamówienia:
Dostawa energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o.
III. Termin realizacji zamówienia:
01.10.2019 r. do 30.09.2021 r.
IV. Kryteria wyboru ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 100%.
V. Dokumenty przetargowe:
SIWZ wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - pobierz

Dokumenty przetargowe - pobierz


VI. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia  - Robert Pacanowski  tel. 61 424 59 25, tel.kom. 697 272 724
VII. Miejsce i termin składania ofert:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o., 62-200 Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 28,
Ofertę składa się za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP pod adresem internetowym https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu pod adresem internetowym https://miniportal.uzp.gov.pl, w terminie do dnia 23.07.2019 r. do godz. 09:00.
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) ePUAP Zamawiającego: /PWiKGniezno/SkrytkaESP
VIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o., 62-200 Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 28, sala konferencyjna.

Termin:
Dnia: 23.07.2019 r.  godz. 13:00.

 

 


Pytania i odpowiedzi - pobierz

Data dodania: 2019-07-09W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
ikona telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28


Dane kontaktowe ikona
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl

Dyspozytornia ikona
tel. 61 424-59-60Pogotowie wodociągowe ikona
994UE UE