kontrast
Rozmiar
czcionki
kontrast
Wysoki
kontrast
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o.
Data dodania:2019-06-19

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o., e-mail: sekretariat@pwikgniezno.com.pl ogłasza przetarg nieograniczony: „Dostawa energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o."

I. Miejsce realizacji:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o.
II. Przedmiot zamówienia:
Dostawa energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o.
III. Termin realizacji zamówienia:
01.10.2019 r. do 30.09.2021 r.
IV. Kryteria wyboru ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 100%.
V. Dokumenty przetargowe:
SIWZ wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - pobierz

Dokumenty przetargowe - pobierz


VI. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia  - Robert Pacanowski  tel. 61 424 59 25, tel.kom. 697 272 724
VII. Miejsce i termin składania ofert:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o., 62-200 Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 28,
Ofertę składa się za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP pod adresem internetowym https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu pod adresem internetowym https://miniportal.uzp.gov.pl, w terminie do dnia 23.07.2019 r. do godz. 09:00.
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) ePUAP Zamawiającego: /PWiKGniezno/SkrytkaESP
VIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o., 62-200 Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 28, sala konferencyjna.

Termin:
Dnia: 23.07.2019 r.  godz. 13:00.


Uwaga ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i  otwarcia ofert:


Obecny termin
Składania ofert: do 23.07.2019 r. , godz. 9:00
Otwarcia ofert: 23.07.2019 r., godz. 13:00


Nowy termin
Składania ofert: 26.07.2019 r. godz. 9:00
Otwarcia ofert: 26.07.2019 r. godz. 13.00


Zamawiający dokonał modyfikacji powyższych terminów w ogłoszeniu o zamówieniu.

Informacja do pobrania - pobierz

Data dodania: 2019-07-22


Pytania i odpowiedzi - pobierz

Data dodania: 2019-07-09


Informacja z otwarcia ofert dot. sprawy o nr referencyjnym nr 06/TWE/-D/2019 - pobierz

Data dodania: 2019-07-29


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym sprawy  06/TWE/-D/2019.
Zawiadomienie - pobierz

Data dodania: 2019-08-07W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
ikona telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28


Dane kontaktowe ikona
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl

Dyspozytornia ikona
tel. 61 424-59-60Pogotowie wodociągowe ikona
994UE UE