Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Budowa zbiornika biogazu na terenie oczyszczalni ścieków w Gnieźnie
Data dodania:2019-09-12

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr 09/TOI/-B Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. e-mail: sekretariat@pwikgniezno.com.pl ogłasza przetarg nieograniczony „Budowa zbiornika biogazu na terenie oczyszczalni ścieków w Gnieźnie”


I. Miejsce realizacji:
Oczyszczalnia ścieków, Gniezno
II. Przedmiot zamówienia:
„Budowa zbiornika biogazu na terenie oczyszczalni ścieków w Gnieźnie”
III. Termin realizacji zamówienia:
29.02.2020r.
IV. Kryteria wyboru ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 60%.
Okres Rękojmi - 40%
V. Dokumenty przetargowe:
SIWZ wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego.
Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - pobierz

Część I IDW SIWZ - pobierz

Część II IDW SIWZ - pobierz

Część IIIA-1 IDW SIWZ - pobierz

Część IIIA-2 IDW SIWZ - pobierz

Część IIIA-3 IDW SIWZ - pobierz

Część IIIA-4 IDW SIWZ - pobierz

Część IIIA-5 IDW SIWZ - pobierz

Część III B IDW SIWZ - pobierz

Część III C IDW SIWZ - pobierz

Część III D IDW SIWZ - pobierz

Załącznik nr 7 - Przedmiar robót - pobierz

Załączniki od 1 do 6 w wersji edytowlanej - pobierz

VI. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Mariusz Słomczewski tel. 61 424 59 18
VII. Miejsce i termin składania ofert:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. - sekretariat
termin składania ofert do 02.10.2019 r. do godz. 10:00


Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego:
Odpowiedzi - pobierz

Data dodania: 2019-09-24


Załączony wykaz ofert - pobierz

Data dodania: 2019-10-02


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym sprawy 09/TOI/-B.
Zawiadomienie - pobierz

Data dodania: 2019-10-18W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Dane kontaktowe ikona dane kontaktowe
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl
Dyspozytornia ikona dyspozytornia
tel. 61 424-59-60

efaktura

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Faktura elektronicznaFaktura elektroniczna