Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Przetarg nieograniczony - Budowa kanału sanitarnego łączącego kanał sanitarny w ul. Kostrzewskiego z kanałem sanitarnym usytuowanym przy liceum ogólnokształcącym przy ul. Kostrzewskiego w Gnieźnie
Data dodania:2019-10-15

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr 10/TTO/-B/2019 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o.  e-mail: sekretariat@pwikgniezno.com.pl ogłasza przetarg nieograniczony „Budowa kanału sanitarnego łączącego kanał sanitarny w ul. Kostrzewskiego z kanałem sanitarnym usytuowanym przy liceum ogólnokształcącym przy ul. Kostrzewskiego w Gnieźnie”


I. Miejsce realizacji:

ul. Kostrzewskiego, Gniezno
II. Przedmiot zamówienia:
Budowa kanału sanitarnego łączącego kanał sanitarny w ul. Kostrzewskiego z kanałem sanitarnym usytuowanym przy liceum ogólnokształcącym przy ul. Kostrzewskiego w Gnieźnie
III. Termin realizacji zamówienia:
29.05.2020r.
IV. Kryteria wyboru ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 60%.
Okres rękojmi - 40%
V. Dokumenty przetargowe:
SIWZ wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego.


Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - pobierz

Część I SIWZ - pobierz

Część II IDW SIWZ - pobierz

Część IIIA-1 SIWZ - pobierz

Załączniki - pobierz

VI. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Paula Pacanowska tel. 61 424 59 15 lub Jan Kaliski tel. 61 424 59 50

VII. Miejsce i termin składania ofert:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. - sekretariat
termin składania ofert do 05.11.2019 r. do godz. 10:00
 


Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego:
Odpowiedzi - pobierz

Data dodania: 2019-10-23


Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego:
Odpowiedzi - pobierz

Data dodania: 2019-10-25


Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego:
Odpowiedzi - pobierz

Data dodania: 2019-10-28


Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego:
Odpowiedzi - pobierz

Data dodania: 2019-10-29


Załączony wykaz ofert - pobierz

Data dodania: 2019-11-08


Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu : „Budowa kanału sanitarnego łączącego kanał sanitarny w ul. Kostrzewskiego z kanałem sanitarnym usytuowanym przy liceum ogólnokształcącym przy ul. Kostrzewskiego w Gnieźnie”, o nr referencyjnym sprawy 10/TTO/-B/2019
Zawiadomienie - pobierz

Data dodania: 2019-11-28W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Dane kontaktowe ikona dane kontaktowe
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl
Dyspozytornia ikona dyspozytornia
tel. 61 424-59-60

efaktura

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Faktura elektronicznaFaktura elektroniczna