Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Budowa poletka magazynowego PM.2 na terenie oczyszczalni ścieków w Gnieźnie
Data dodania:2019-10-17

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr 11/TOI/-B Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. e-mail: sekretariat@pwikgniezno.com.pl ogłasza przetarg nieograniczony „Budowa poletka magazynowego PM.2 na terenie oczyszczalni ścieków w Gnieźnie”


I. Miejsce realizacji:
Oczyszczalnia ścieków, Gniezno
II. Przedmiot zamówienia:
„Budowa poletka magazynowego PM.2 na terenie oczyszczalni ścieków w Gnieźnie”
III. Termin realizacji zamówienia:
29.02.2020r.
IV. Kryteria wyboru ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 60%.
Okres Rękojmi - 40%
V. Dokumenty przetargowe:
SIWZ wraz z załącznikami można pobrać
ze strony internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego.


Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - pobierz

Część I SIWZ - pobierz

Część II SIWZ - pobierz

Część IIIA SIWZ - pobierz

Część IIIB SIWZ - pobierz

Część IIIC SIWZ - pobierz

Część IIID SIWZ - pobierz

Załącznik nr 7 - Przedmiar robót - pobierz

Załączniki 1-6 w wersji edytowalnej - pobierz

VI. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Mariusz Słomczewski tel. 61 424 59 18
VII. Miejsce i termin składania ofert:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. - sekretariat
termin składania ofert do 04.11.2019 r. do godz. 10:00


Załączony wykaz ofert - pobierz

Data dodania: 2019-11-04


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym sprawy 11/TOI/-B/2019.
Zawiadomienie - pobierz

Data dodania: 2019-11-19W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Dane kontaktowe ikona dane kontaktowe
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl
Dyspozytornia ikona dyspozytornia
tel. 61 424-59-60

efaktura

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Faktura elektronicznaFaktura elektroniczna