kontrast
Rozmiar
czcionki
kontrast
Wysoki
kontrast
Przetarg nieograniczony na dostawę polielektrolitu.
Data dodania:2017-02-16

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego nr 01/TOS/-D/2017 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o., e-mail: twp@pwikgniezno.com.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę polielektrolitu w ilości około 7 ton na 1 rok.

I. Miejsce realizacji:
PWiK  w Gnieźnie  Sp. z o.o.  Oczyszczalnia Ścieków.
II. Przedmiot zamówienia:
Dostawa polielektrolitu do odwirowania osadu na wirówkach w ilości około 7 ton na 1 rok.
III. Termin realizacji zamówienia:
od 1.04.2017 r. do 31.03.2018 r.
IV. Kryteria wyboru ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
        -    cena                                                 60%
        -    uzyskana sucha masa placka    20%
        -    dawka polielektrolitu                     20%
 
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego
        -    oferowana cena 60%
        C = cena minimalna / cena oferowana x 60%


        -    uzyskana sucha masa placka 20%
       S. M. – sucha masa oferowana / sucha masa oferowana maksymalna x 20%

 

        -    dawka polielektrolitu 20 %
        D.P.  =  dawka polielektrolitu minimalna / dawka polielektrolitu oferowana x 20%


         Wynik:
            Wynik = C + S. M. + D.P.

V. SIWZ:
SIWZ wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

 

SIWZ wraz z załącznikami - pobierz

 

VI. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach formalnych:
Ewa Jabłońska tel. 61 424-59-38
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
Elżbieta Wesołowska tel. 61 424-59-27
VII. Miejsce i termin składania ofert:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. - sekretariat
termin składania ofert do 23.03.2017 r. do godz. 12:00.
 


Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Nr 1/TOS/-D na dostawę polielektrolitu  do odwirowania osadu na wirówkach.

W postępowaniu przetargowym brały udział firmy:

1.  KORONA JV Sp. z o.o.,                                                               
ul. Przy Bażantarni 11, 02 - 793 Warszawa, która uzyskała 83,9 pkt.

2. ALLIED SOLUTIONS POLAND Sp. z o. o.,
ul. Łyżwiarska 1/11, 02 - 505 Warszawa, która uzyskała 92,9 pkt.

3.  FLOCSPEED Sp. z o.o.,
ul. Nowogrodzka 31, 00 – 511 Warszawa, która uzyskała 88,3 pkt.

4.  BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bema 21, 47 – 224 Kędzierzyn Koźle, która uzyskała 98,0 pkt.

5. ANTIDOTUM PRZEMYSŁAW PAWLAK,
ul. Wedmanowej 5/7, 93 – 228 Łódź, która uzyskała 61,9 pkt.

6.  SKUMA MARCIN SKURKA
ul. Kresowa 15  72-010 Police, która uzyskała 90,7 pkt.


Przetarg nieograniczony wygrała oferta nr 4 BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bema 21 47-224 Kędzierzyn Koźle
która według kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ została uznana za najkorzystniejszą

 

Protokół z postępowania Nr 1/TOS/-D - pobierzW czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
ikona telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28


Dane kontaktowe ikona
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl

Dyspozytornia ikona
tel. 61 424-59-60Pogotowie wodociągowe ikona
994UE UE