Laboratoryjnie
potwierdzona
jakość wody
Wyszukiwarka:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.


62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl

Pogotowie Wodociagowe
tel.: 994
Dyspozytornia
tel.: 61 424-59-60
Powiększ czcionkę: A A A

Usługi laboratoryjne

W zakresie laboratorium wykonujemy następujące usługi:

 

1.Analizy fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody   przeznaczonej do spożycia.
2.Analizy fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wód  ze studni.
3.Analizy fizyko-chemiczne ścieków i osadów pościekowych.
4.Analizy fizyko-chemiczne wód np. z  jezior, stawów.
5.Ocenę mikroskopową osadów ściekowych.
6.Badania bakteriologiczne wody dla nowo wybudowanych przyłączy i sieci wodociągowych.
7.Pobieranie próbek wody przez próbkobiorcę posiadającego uprawnienia wydane przez Wojewódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.

 

Kontakt: 61 424-59-26 (od pon. do piąt. w godz. od 7:00 do 15:00).


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. - sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne, usługi laboratoryjne
Realizacja: Dpl Agency - Strony Internetowe Gniezno