Faktura elektroniczna
Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Szukaj

Przetarg nieograniczony - Budowa kanału sanitarnego łączącego kanał sanitarny w ul. Kostrzewskiego z kanałem sanitarnym usytuowanym przy liceum ogólnokształcącym przy ul. Kostrzewskiego w Gnieźnie
Data dodania:2020-02-11

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr 03/TTO/-B/2020 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. e-mail: sekretariat@pwikgniezno.com.pl ogłasza przetarg nieograniczony „Budowa kanału sanitarnego łączącego kanał sanitarny w ul. Kostrzewskiego z kanałem sanitarnym usytuowanym przy liceum ogólnokształcącym przy ul. Kostrzewskiego w Gnieźnie”

I. Miejsce realizacji:
ul. Kostrzewskiego, Gniezno
II. Przedmiot zamówienia:
Budowa kanału sanitarnego łączącego kanał sanitarny w ul. Kostrzewskiego z kanałem sanitarnym usytuowanym przy liceum ogólnokształcącym przy ul. Kostrzewskiego w Gnieźnie
III. Termin realizacji zamówienia:
31.10.2020r.
IV. Kryteria wyboru ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 60%.
Okres rękojmi - 40%
V. Dokumenty przetargowe:
SIWZ wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - pobierz

Część I SIWZ - IDW - pobierz

Część II IDW SIWZ - pobierz

Część IIIA-1 SIWZ - pobierz

Załączniki - pobierz

VI. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Paula Pacanowska tel. 61 424 59 15 lub Jan Kaliski tel. 61 424 59 50
VII. Miejsce i termin składania ofert:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. - sekretariat
termin składania ofert do 28.02.2020 r. do godz. 10:00


Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego:
Odpowiedzi - pobierz

Data dodania: 2020-02-14


Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego:
Odpowiedzi - pobierz

Data dodania: 2020-02-19


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

Data dodania: 2020-02-19


Część II IDW SIWZ (zmiana dn.19.02.2020r.) - pobierz

Data dodania: 2020-02-19


Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego:
Odpowiedzi - pobierz

Data dodania: 2020-02-21


Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego:
Odpowiedzi - pobierz

Data dodania: 2020-02-25


Wykaz ofert - pobierz

Data dodania: 2020-03-05


Wybór najkorzystniejszej oferty - pobierz

Data dodania: 2020-03-11W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Dane kontaktowe ikona dane kontaktowe
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl
Dyspozytornia ikona dyspozytornia
tel. 61 424-59-60

efaktura

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994