Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

Na dzień dzisiejszy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. ma podpisane umowy z wykonawcami na następujące główne zadania:

Zadanie nr 1 - Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Gnieźnie
Wykonawca: Konsorcjum firm
Lider Konsorcjum - HYDROBUDOWA POLSKA S.A.
Partner Konsorcjum - KWG S.A.
Przewidywany termin realizacji zadania: 30.12.2013 r.

Dokumentacja fotograficzna:
Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków 2011  

Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków 2012     

                                                       

Zadanie nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej na Os. Pławnik i Przylesie w Gnieźnie
Wykonawca: HYDROBUDOWA POLSKA S.A.
Przewidywany termin realizacji zadania: 31.12.2012 r.

Dokumentacja fotograficzna:
Budowa kanalizacji sanitarnej 2012

 

Zadanie nr 3 - Inżynier i Pomoc Techniczna dla Projektu pn.: Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gnieźnie
Wykonawca: Konsorcjum firm
Lider Konsorcjum - ECM Group Polska S.A.
Partner Konsorcjum - POI Sp z o.o.
Przewidywany termin realizacji zadania: 31.07.2014 r.


Szanowni Państwo, 
Ponownie przekazujemy Państwu informację z przebiegu realizacji Projektu pn.: "Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gnieźnie”.
Otóż po ogłoszeniu upadłości przez poprzedniego Wykonawcę, który wykonywał poniższe zadania:
- Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Gnieźnie
- Budowa kanalizacji sanitarnej na Os. Pławnik i Przylesie w Gnieźnie
koniecznym było ponowne przeprowadzenie procedury przetargowej zmierzającej do wyboru nowego wykonawcy na dokończenie w/w zadań.
Dokonano również wyboru nowego Inżyniera Kontraktu - nazwa postępowania: Nadzór nad realizacją i pomoc techniczna przy realizacji Projektu pn.: "Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gnieźnie"
Terminy procedur przetargowych przedstawiały się następująco:


Zadanie 1 - Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Gnieźnie - kontynuacja - przetarg ograniczony:
- data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 18.01.2013 r.
- data złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.02.2013 r.
- data wysłania zaproszeń do składania ofert: 04.04.2013 r.
- termin złożenia ofert: 27.05.2013 r.
- data ogłoszenia wyboru Wykonawcy: 07.08.2013 r.
- data podpisania umowy z Wykonawcą: 16.08.2013 r.
W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został następujący Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego „EGBUD” Sp. z o.o.
ul. Młodych Energetyków 3
59-916 Bogatynia

- Termin zakończenia robót:  31.03.2015 r.

Dokumentacja fotograficzna:
Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Gnieźnie – kontynuacja 2013  

Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Gnieźnie – kontynuacja 2014  


Zadanie 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej na Os. Pławnik i Przylesie w Gnieźnie - dokończenie robót drogowych - przetarg nieograniczony:
- data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 19.04.2013 r.
- termin złożenia ofert: 13.06.2013 r.
- data ogłoszenia wyboru Wykonawcy: 25.07.2013 r.
- data podpisania umowy z Wykonawcą: 01.08.2013 r.
W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został następujący Wykonawca:
Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58
62-330 Nekla
- Termin zakończenia robót: 14.09.2013 r.

Dokumentacja fotograficzna:
Budowa kanalizacji sanitarnej na Os. Pławnik i Przylesie w Gnieźnie - dokończenie robót drogowych 2013  

 

Zadanie 3 - Nadzór nad realizacją i pomoc techniczna przy realizacji Projektu pn.: "Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gnieźnie" - przetarg nieograniczony:
- data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 29.04.2013 r.
- termin złożenia ofert: 28.06.2013 r.
- data ogłoszenia wyboru Wykonawcy: 12.07.2013 r.
- data podpisania umowy z Wykonawcą: 29.07.2013 r.
W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został następujący Wykonawca:
Konsorcjum firm
EKOCENTRUM Sp. z o.o.
ul. Budziszyńska 35/1
54-434 Wrocław

oraz
Zachodnie Centrum Konsultingowe „EUROINVEST”SP. z o.o.
ul. Sikorskiego 111/307
66-400 Gorzów Wlpk.

- Termin zakończenia robót:   30.06.2015 r. 

Zadanie 4 – Wykonanie robót budowlanych termomodernizacyjnych i remontowych wybranych obiektów budowlanych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Gnieźnie - przetarg nieograniczony:
- data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 22.08.2014 r.
- termin złożenia ofert: 14.10.2014 r.
- data ogłoszenia wyboru Wykonawcy: 24.11.2014 r.
- data podpisania umowy z Wykonawcą: 09.12.2014 r.
W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został następujący Wykonawca:
ARKON-BUD Zakład Ogólnobudowlany Arkadiusz Jaśkiewicz
ul. Zielna 5
62-200 Gniezno
- Termin zakończenia robót: 29.05.2015 r.
 

Zadanie 5 – Dostawa samochodu specjalnego mycia kanałów i odsysania zanieczyszczeń z odzyskiem wody – przetarg nieograniczony:
- data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 28.11.2014 r.
- termin złożenia ofert: 26.01.2015 r.
- data ogłoszenia wyboru Wykonawcy: 02.02.2015 r.
- data podpisania umowy z Wykonawcą: 12.02.2015 r.
W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został następujący Wykonawca:
MULLER POLSKA SP Z O.O.
ul. Grunwaldzka 18
41-945 Piekary Śląskie
- Termin zakończenia robót: 31.08.2015 r.
 

 

 

www.wfosgw.poznan.plW czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Zgłaszanie awarii: ikona dane kontaktowe

tel: 61 424-59-60 (24h)
tel: 994 (24h)


Biuro Obsługi Odbiorcy: ikona dyspozytornia
Czynne od Pon. do Pt.
w godz. od 8:00 do 14:00
Kontakt telefoniczny od Pon. do Pt.
w godz. od 7:00 do 15:00
tel. 61 424-59-47

Przejdź na e-fakturę, eBOK

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Budowa przyłączy wod-kan Przejdź na e-fakturę, eBOK