Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
Wyszukiwarka:

Dla Klienta

W tym dziale będziemy udostępniać wszystkie informację potrzebne do załatwienia formalności zwiazanych z obsługą Naszych klientów.Serdecznie zapraszamy do korz...

Usługi

W tym dziale znajdziecie Państwo zakres usług wykonywanych prze PWiK Gniezno...

Komunikat

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Spółka z o.o. informuje, iż w związku z koniecznością wykonania prac na sieci wodociągowej w dniu 20 grudnia 2017 roku w godzinach od 8.00 do 13.00 nastąpi ograniczeni

Przetarg na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018

Rada Nadzorcza PWIK w Gnieźnie Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018.

Emisja Obligacji


Dział przeznaczony do Obligatariuszy, do działu wymagane hasło dostępowe...

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.


62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl

Pogotowie Wodociagowe
tel.: 994
Dyspozytornia
tel.: 61 424-59-60

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. - sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne, usługi laboratoryjne
Realizacja: Dpl Agency - Strony Internetowe Gniezno