Przyłącz
się do sieci
Wyszukiwarka:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.


62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl

Pogotowie Wodociagowe
tel.: 994
Dyspozytornia
tel.: 61 424-59-60
Powiększ czcionkę: A A A

Przetargi 2016


Przetarg nieograniczony - Budowa łapacza grubych frakcji mineralnych na kolektorze dosyłowym ścieków surowych na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Gnieźnie.
Data dodania: 2016-12-15
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr 14/TI/-B
Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.
Data dodania: 2016-12-12
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr 15/TOS-U/2016
Przetarg na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016
Data dodania: 2016-11-03
Rada Nadzorcza PWIK w Gnieźnie Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
Przetarg ustny w sprawie zbycia środków trwałych.
Data dodania: 2016-07-12
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Spółka z o.o ogłasza przetarg ustny w sprawie zbycia środków trwałych.
1
2
3

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. - sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne, usługi laboratoryjne
Realizacja: Dpl Agency - Strony Internetowe Gniezno