Przyłącz
się do sieci
Wyszukiwarka:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.


62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
pwikgniezno@poczta.agrobex.pl

Pogotowie Wodociagowe
tel.: 994
Dyspozytornia
tel.: 61 424-59-60
Powiększ czcionkę: A A A

Jakość wody

Laboratorium Wody i Ścieków posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością nr SZ J-2052/4/2017 w zakresie pobierania próbek i wykonywania analiz fizykochemicznych wody, ścieków i osadów ściekowych oraz analiz mikrobiologicznych wody, a także Zatwierdzenie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie systemu jakości badań wody do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu kontrolnego i niektórych analiz w zakresie monitoringu przeglądowego.                                                                

 

Parametry jakości wody

 

Analiza parametrów jakości wody na terenie Gniezna za okres 01.07.2016 - 31.12.2016

 

L.p. Parametry Jednostka Woda uzdatniona Dopuszczalne zakresy wartości
  Parametry mikrobiologiczne
1. Bakterie grupy coli typu kałowego liczba/100 ml 0 0
2. Bakterie grupy coli liczba/100 ml 0 0
3. Enterokoki liczba/100 ml 0 0
4. Ogólna liczba bakterii w 22oC liczba/ 1 ml 11 bez nieprawidłowych zmian
  Parametry fizyczno-chemiczne
1. Zapach mg/l akceptowalny akceptowalny
2. Barwa mg/l 10 15
3. Odczyn pH 7,71 6,5 - 9
4. Chlorki mg/l 20,25 250
5. Azotany mg/l 2,35 50
6. Azotyny mg/l   0 0,5
7. Mangan μg/l 8,53 50
8. Żelazo μg/l 33,32 200
9. Twardość ogólna mg/l 351 60 - 500
10. Amoniak mg/l 0,02 0,5
11. Mętność NTU 0,27 1
12. Przewodność elektryczna właściwa μS/cm 692 2500
 
Analiza parametrów jakości wody na terenie Czerniejewo - Kosmowo za okres 01.07.2016 - 31.12.2016

 

L.p. Parametry Jednostka Woda uzdatniona Dopuszczalne zakresy wartości
  Parametry mikrobiologiczne
1. Bakterie grupy coli typu kałowego liczba/100 ml 0 0
2. Bakterie grupy coli liczba/100 ml 0 0
3. Enterokoki liczba/100 ml 0 0
4. Ogólna liczba bakterii w 22oC liczba/ 1 ml 17 bez nieprawidłowych zmian
  Parametry fizyczno-chemiczne
1. Zapach mg/l akceptowalny akceptowalny
2. Barwa mg/l 11 15
3. Odczyn pH 7,83 6,5 - 9
4. Chlorki mg/l 10,08 250
5. Azotany mg/l 2,68 50
6. Azotyny mg/l   0 0,5
7. Mangan μg/l 8,5 50
8. Żelazo μg/l 14 200
9. Twardość ogólna mg/l 307 60 - 500
10. Amoniak mg/l 0,01 0,5
11. Mętność NTU 0,23 1
12. Przewodność elektryczna właściwa μS/cm 571 2500
 
Analiza parametrów jakości wody na terenie Żydowa za okres 01.07.2016 - 31.12.2016

 

L.p. Parametry Jednostka Woda uzdatniona Dopuszczalne zakresy wartości
  Parametry mikrobiologiczne
1. Bakterie grupy coli typu kałowego liczba/100 ml 0 0
2. Bakterie grupy coli liczba/100 ml 0 0
3. Enterokoki liczba/100 ml 0 0
4. Ogólna liczba bakterii w 22oC liczba/ 1 ml 8 bez nieprawidłowych zmian
  Parametry fizyczno-chemiczne
1. Zapach mg/l akceptowalny akceptowalny
2. Barwa mg/l 9 15
3. Odczyn pH 7,47 6,5 - 9
4. Chlorki mg/l 8,88 250
5. Azotany mg/l 1,36 50
6. Azotyny mg/l 0 0,5
7. Mangan μg/l 31,5 50
8. Żelazo μg/l 24,33 200
9. Twardość ogólna mg/l 277 60 - 500
10. Amoniak mg/l 0,03 0,5
11. Mętność NTU 0,22 1
12. Przewodność elektryczna właściwa μS/cm 505 2500

 

 


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. - sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne, usługi laboratoryjne
Realizacja: Dpl Agency - Strony Internetowe Gniezno