Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Opłaty za wodę i ścieki na terenie Miasta Gniezna i Gminy Gniezno

Zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. "o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" (tekst jednolity Dz.U. Nr 123/2006, poz. 858) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Spółka z o.o. ogłasza taryfy dotyczące opłat za wodę i odbiór ścieków na terenie Miasta Gniezna i Gminy Gniezno obowiązujące od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

 

Ceny wody obowiązujące od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

L.p. Grupa odbiorców Jednostka Cena netto
1. Gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy 1 m3 3,03 zł
2. Przemysł 1 m3 3,07 zł

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

 

Ceny ścieków obowiązujące od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

L.p. Grupa odbiorców Jednostka Cena netto
1. Gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy 1 m3 5,30 zł
2. Przemysł 1 m3 5,58 zł

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

 

Dodatek za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

L.p. Zakres stosowania Jednostka Cena netto
1. Od 0,005 do 0,1 g N-NH4/m3 1 m3 0,35 zł
2. Powyżej 0,1 g N-NH4/m3 1 m3 1,50 zł

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

 

Opłaty abonamentowe obowiązujące od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

L.p. Stawki opłat abonamentowych zł/m-c Okres rozliczeniowy 1 m-c Okres rozliczeniowy 2 m-ce
1. Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków; wodomierz główny. 15,26 zł 10,97 zł
2. Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków; umowa ryczałtowa. 11,94 zł 9,31 zł
3. Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków oraz rozliczenie wody
na podlewanie przydomowego ogrodu.
20,12 zł 13,40 zł
4. Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, dodatkowe umowy na
rozliczanie w budynku wielolokalowym.
8,58 zł 4,29 zł
5. Zaopatrzenie w wodę. 10,04 zł 7,61 zł
6. Zaopatrzenie w wodę; umowa ryczałtowa. 8,16 zł 6,67 zł
7. Zaopatrzenie w wodę, dodatkowe umowy na rozliczenie
w budynku wielolokalowym.
4,86 zł 2,43 zł
8. Odbiór ścieków oraz rozliczenie wody z ujęć odbiorcy. 5,22 zł 3,36 zł
9. Odbiór ścieków; umowa ryczałtowa. 3,78 zł 2,64 zł

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

 

Opłaty za wodę i ścieki na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo

Zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. "o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" (tekst jednolity Dz.U. Nr 123/2006, poz. 858) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Spółka z o.o. ogłasza taryfy dotyczące opłat za wodę na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo obowiązujące od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

 

Ceny wody obowiązujące od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

L.p. Grupa odbiorców Jednostka Cena netto
1. Gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy 1 m3 3,03 zł

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

Wobec podjęcia przez Radę Miasta i Gminy Czerniejewo Uchwały o dopłacie do 1 m3w kwocie 0,15 zł/m3 opłata dla odbiorców wody na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo wynosi 2,88 zł/m3

 

Opłaty abonamentowe obowiązujące od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

L.p. Stawki opłat abonamentowych zł/m-c Okres rozliczeniowy 1 m-c Okres rozliczeniowy 2 m-ce
1. Opłata abonamentowa dla odbiorców, z którymi podpisano
umowę na dostawę wody i pomiar ilości wody jest przy
pomocy wodomierza.
10,04 zł 7,61 zł
2. Opłata abonamentowa dla odbiorców, z którymi podpisano
umowę na dostawę wody i rozliczenie następuje ryczałtowo.
8,16 zł 6,67 zł
3. Opłata abonamentowa dla odbiorców lokali mieszkalnych,
w budynkach wielolokalowych, gdzie z właścicielem lub
zarządcą nieruchomości popisana jest umowa na dostawę
wody oraz rozliczenie.
4,86 zł 2,43 zł

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

 

Ceny ścieków obowiązujące od 1 lutego 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. * 

L.p. Grupa odbiorców Jednostka Cena netto
1. Gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy 1 m3 5,06 zł

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/249/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 18 grudnia 2013 r. 

   Zgodnie z Uchwałą nr XXVI/162/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 grudnia 2012 r.  

Taryfy 2013-2014 wersja PDFpobierz pdfW czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Zgłaszanie awarii: ikona dane kontaktowe

tel: 61 424-59-60 (24h)
tel: 994 (24h)


Biuro Obsługi Odbiorcy: ikona dyspozytornia
Czynne od Pon. do Pt.
w godz. od 8:00 do 14:00
Kontakt telefoniczny od Pon. do Pt.
w godz. od 7:00 do 15:00
tel. 61 424-59-47

Przejdź na e-fakturę, eBOK

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Budowa przyłączy wod-kan Przejdź na e-fakturę, eBOK