Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Laboratorium Wody i Ścieków posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością nr J-2052/5/2020 w zakresie pobierania próbek i wykonywania analiz fizykochemicznych wody, ścieków i osadów ściekowych oraz analiz mikrobiologicznych wody, a także Zatwierdzenie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie systemu jakości badań wody do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu parametrów grupy A i niektórych analiz w zakresie parametrów grupy B.                                                                

 

Parametry jakości wody

Analiza parametrów jakości wody na terenie Gniezna za okres 01.01.2021 - 30.06.2021 

L.p. Parametry Jednostka Woda uzdatniona Dopuszczalne zakresy wartości
  Parametry mikrobiologiczne
1. Escherichia coli jtk/100 ml 0 0
2. Bakterie grupy coli jtk/100 ml 0 0
3. Enterokoki jtk/100 ml 0 0
4. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC jtk/ 1 ml 10 bez nieprawidłowych zmian
  Parametry fizyko-chemiczne
1. Zapach - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
2. Barwa - akceptowalna akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian
3. Smak - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
4. Stężenie jonów wodoru (pH) - 7,29 6,5 - 9
5. Chlorki mg/l 14,55 250
6. Azotany mg/l 2,57 50
7. Azotyny mg/l   0 0,5
8. Mangan μg/l 5,89 50
9. Żelazo μg/l 35,94 200
10. Twardość mg/l 311 60 - 500
11. Jon amonu mg/l 0,01 0,5
12. Mętność NTU 0,22 zalecana wartość do1,0
13. Przewodność elektryczna μS/cm 632 2500
 

Analiza parametrów jakości wody na terenie Czerniejewo - Kosmowo za okres 01.01.2021 - 30.06.2021

L.p. Parametry Jednostka Woda uzdatniona Dopuszczalne zakresy wartości
  Parametry mikrobiologiczne
1. Escherichia coli jtk/100 ml 0 0
2. Bakterie grupy coli jtk/100 ml 0 0
3. Enterokoki jtk/100 ml 0 0
4. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC jtk/ 1 ml 12 bez nieprawidłowych zmian
  Parametry fizyko-chemiczne
1. Zapach - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
2. Barwa - akceptowalna akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian
3. Smak - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
4. Stężenie jonów wodoru (pH) - 7,35 6,5 - 9
5. Chlorki mg/l 8,21 250
6. Azotany mg/l 1,99 50
7. Azotyny mg/l   0,01 0,5
8. Mangan μg/l 11,5 50
9. Żelazo μg/l 32,5 200
10. Twardość mg/l 283 60 - 500
11. Jon amonu mg/l 0,01 0,5
12. Mętność NTU 0,14 zalecana wartość do 1,0
13. Przewodność elektryczna μS/cm 556 2500
 

Analiza parametrów jakości wody na terenie Żydowa za okres 01.01.2021 - 30.06.2021

L.p. Parametry Jednostka Woda uzdatniona Dopuszczalne zakresy wartości
  Parametry mikrobiologiczne
1. Escherichia coli jtk/100 ml 0 0
2. Bakterie grupy coli jtk/100 ml 0 0
3. Enterokoki jtk/100 ml 0 0
4. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC jtk/ 1 ml 9 bez nieprawidłowych zmian
  Parametry fizyko-chemiczne
1. Zapach - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
2. Barwa - akceptowalna akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian
3. Smak - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
4. Stężenie jonów wodoru (pH) - 7,1 6,5 - 9
5. Chlorki mg/l 6,46 250
6. Azotany mg/l 2,18 50
7. Azotyny mg/l 0,0 0,5
8. Mangan μg/l 6,0 50
9. Żelazo μg/l 29,38 200
10. Twardość mg/l 262 60 - 500
11. Jon amonu mg/l 0,02 0,5
12. Mętność NTU 0,16 zalecana wartość do 1,0
13. Przewodność elektryczna μS/cm 511 2500

 

Analiza parametrów jakości wody na terenie Modliszewka za okres 01.01.2021 - 30.06.2021

L.p. Parametry Jednostka Woda uzdatniona Dopuszczalne zakresy wartości
  Parametry mikrobiologiczne
1. Escherichia coli jtk/100 ml 0 0
2. Bakterie grupy coli jtk/100 ml 0 0
3. Enterokoki jtk/100 ml 0 0
4. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC jtk/ 1 ml 16 bez nieprawidłowych zmian
  Parametry fizyko-chemiczne
1. Zapach - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
2. Barwa - akceptowalna akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian
3. Smak - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
4. Stężenie jonów wodoru (pH) - 7,12 6,5 - 9
5. Chlorki mg/l 5,68 250
6. Azotany mg/l 2,75 50
7. Azotyny mg/l 0,04 0,5
8. Mangan μg/l 37,17 50
9. Żelazo μg/l 22,0 200
10. Twardość mg/l 333 60 - 500
11. Jon amonu mg/l 0,11 0,5
12. Mętność NTU 0,08 zalecana wartość do 1,0
13. Przewodność elektryczna μS/cm 687 2500

 W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Dane kontaktowe ikona dane kontaktowe
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl
Dyspozytornia ikona dyspozytornia
tel. 61 424-59-60

efaktura

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Faktura elektronicznaFaktura elektroniczna