Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Laboratorium Wody i Ścieków posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością nr J-2052/5/2020 w zakresie pobierania próbek i wykonywania analiz fizykochemicznych wody, ścieków i osadów ściekowych oraz analiz mikrobiologicznych wody, a także Zatwierdzenie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie systemu jakości badań wody do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu parametrów grupy A i niektórych analiz w zakresie parametrów grupy B.                                                                

 

Parametry jakości wody

Analiza parametrów jakości wody na terenie Gniezna za okres 01.07.2020 - 31.12.2020  

L.p. Parametry Jednostka Woda uzdatniona Dopuszczalne zakresy wartości
  Parametry mikrobiologiczne
1. Escherichia coli jtk/100 ml 0 0
2. Bakterie grupy coli jtk/100 ml 0 0
3. Enterokoki jtk/100 ml 0 0
4. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC jtk/ 1 ml 10 bez nieprawidłowych zmian
  Parametry fizyko-chemiczne
1. Zapach - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
2. Barwa - akceptowalna akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian
3. Smak - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
4. Stężenie jonów wodoru (pH) - 7,15 6,5 - 9
5. Chlorki mg/l 16,71 250
6. Azotany mg/l 2,92 50
7. Azotyny mg/l   0 0,5
8. Mangan μg/l 6,39 50
9. Żelazo μg/l 38,94 200
10. Twardość mg/l 324 60 - 500
11. Jon amonu mg/l 0,01 0,5
12. Mętność NTU 0,24 zalecana wartość do1,0
13. Przewodność elektryczna μS/cm 655 2500
 

Analiza parametrów jakości wody na terenie Czerniejewo - Kosmowo za okres 01.07.2020 - 31.12.2020

L.p. Parametry Jednostka Woda uzdatniona Dopuszczalne zakresy wartości
  Parametry mikrobiologiczne
1. Escherichia coli jtk/100 ml 0 0
2. Bakterie grupy coli jtk/100 ml 0 0
3. Enterokoki jtk/100 ml 0 0
4. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC jtk/ 1 ml 16 bez nieprawidłowych zmian
  Parametry fizyko-chemiczne
1. Zapach - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
2. Barwa - akceptowalna akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian
3. Smak - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
4. Stężenie jonów wodoru (pH) - 7,18 6,5 - 9
5. Chlorki mg/l 7,93 250
6. Azotany mg/l 2,35 50
7. Azotyny mg/l   0,0 0,5
8. Mangan μg/l 16,38 50
9. Żelazo μg/l 41,38 200
10. Twardość mg/l 281 60 - 500
11. Jon amonu mg/l 0,03 0,5
12. Mętność NTU 0,20 zalecana wartość do 1,0
13. Przewodność elektryczna μS/cm 583 2500
 

Analiza parametrów jakości wody na terenie Żydowa za okres 01.07.2020 - 31.12.2020

L.p. Parametry Jednostka Woda uzdatniona Dopuszczalne zakresy wartości
  Parametry mikrobiologiczne
1. Escherichia coli jtk/100 ml 0 0
2. Bakterie grupy coli jtk/100 ml 0 0
3. Enterokoki jtk/100 ml 0 0
4. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC jtk/ 1 ml 10 bez nieprawidłowych zmian
  Parametry fizyko-chemiczne
1. Zapach - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
2. Barwa - akceptowalna akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian
3. Smak - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
4. Stężenie jonów wodoru (pH) - 7,05 6,5 - 9
5. Chlorki mg/l 6,57 250
6. Azotany mg/l 1,63 50
7. Azotyny mg/l 0,0 0,5
8. Mangan μg/l 12,0 50
9. Żelazo μg/l 30,1 200
10. Twardość mg/l 257 60 - 500
11. Jon amonu mg/l 0,02 0,5
12. Mętność NTU 0,17 zalecana wartość do 1,0
13. Przewodność elektryczna μS/cm 516 2500

 W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Dane kontaktowe ikona dane kontaktowe
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl
Dyspozytornia ikona dyspozytornia
tel. 61 424-59-60

efaktura

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Faktura elektronicznaFaktura elektroniczna