Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Laboratorium Wody i Ścieków posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością nr J-2052/7/2023 w zakresie pobierania próbek i wykonywania analiz fizykochemicznych wody, ścieków i osadów ściekowych oraz analiz mikrobiologicznych wody, a także Zatwierdzenie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie systemu jakości badań wody do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu parametrów grupy A i niektórych analiz w zakresie parametrów grupy B.                                                                

 

Parametry jakości wody

Analiza parametrów jakości wody na terenie Gniezna za okres 01.07.2023 - 31.12.2023 

L.p. Parametry Jednostka Woda uzdatniona Dopuszczalne zakresy wartości
  Parametry mikrobiologiczne
1. Escherichia coli jtk/100 ml 0 0
2. Bakterie grupy coli jtk/100 ml 0 0
3. Enterokoki jtk/100 ml 0 0
4. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC jtk/ 1 ml 8 bez nieprawidłowych zmian
  Parametry fizyko-chemiczne
1. Zapach - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
2. Barwa - akceptowalna akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian
3. Smak - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
4. Stężenie jonów wodoru (pH) - 7,74 6,5 - 9
5. Chlorki mg/l 18,88 250
6. Azotany mg/l 3,20 50
7. Azotyny mg/l 0,0 0,5
8. Mangan μg/l 3,28 50
9. Żelazo μg/l 37,5 200
10. Twardość mg/l 348 60 - 500
11. Jon amonu mg/l 0,01 0,5
12. Mętność NTU 0,19 zalecana wartość do1,0
13. Przewodność elektryczna μS/cm 689 2500
 

Analiza parametrów jakości wody na terenie Czerniejewo - Kosmowo za okres 01.07.2023 - 31.12.2023

L.p. Parametry Jednostka Woda uzdatniona Dopuszczalne zakresy wartości
  Parametry mikrobiologiczne
1. Escherichia coli jtk/100 ml 0 0
2. Bakterie grupy coli jtk/100 ml 0 0
3. Enterokoki jtk/100 ml 0 0
4. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC jtk/ 1 ml 23 bez nieprawidłowych zmian
  Parametry fizyko-chemiczne
1. Zapach - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
2. Barwa - akceptowalna akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian
3. Smak - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
4. Stężenie jonów wodoru (pH) - 7,72 6,5 - 9
5. Chlorki mg/l 8,04 250
6. Azotany mg/l 2,14 50
7. Azotyny mg/l 0,0 0,5
8. Mangan μg/l 6,09 50
9. Żelazo μg/l 39,84 200
10. Twardość mg/l 301 60 - 500
11. Jon amonu mg/l 0,04 0,5
12. Mętność NTU 0,23 zalecana wartość do 1,0
13. Przewodność elektryczna μS/cm 571 2500
 

Analiza parametrów jakości wody na terenie Żydowa za okres 01.07.2023 - 31.12.2023

L.p. Parametry Jednostka Woda uzdatniona Dopuszczalne zakresy wartości
  Parametry mikrobiologiczne
1. Escherichia coli jtk/100 ml 0 0
2. Bakterie grupy coli jtk/100 ml 0 0
3. Enterokoki jtk/100 ml 0 0
4. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC jtk/ 1 ml 12 bez nieprawidłowych zmian
  Parametry fizyko-chemiczne
1. Zapach - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
2. Barwa - akceptowalna akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian
3. Smak - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
4. Stężenie jonów wodoru (pH) - 7,60 6,5 - 9
5. Chlorki mg/l 6,92 250
6. Azotany mg/l 1,85 50
7. Azotyny mg/l 0,0 0,5
8. Mangan μg/l 13,0 50
9. Żelazo μg/l 39,0 200
10. Twardość mg/l 278 60 - 500
11. Jon amonu mg/l 0,03 0,5
12. Mętność NTU 0,15 zalecana wartość do 1,0
13. Przewodność elektryczna μS/cm 519 2500

 

Analiza parametrów jakości wody na terenie Modliszewka za okres 01.07.2023 - 31.12.2023

L.p. Parametry Jednostka Woda uzdatniona Dopuszczalne zakresy wartości
  Parametry mikrobiologiczne
1. Escherichia coli jtk/100 ml 0 0
2. Bakterie grupy coli jtk/100 ml 0 0
3. Enterokoki jtk/100 ml 0 0
4. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC jtk/ 1 ml 21 bez nieprawidłowych zmian
  Parametry fizyko-chemiczne
1. Zapach - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
2. Barwa - akceptowalna akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian
3. Smak - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
4. Stężenie jonów wodoru (pH) - 7,37 6,5 - 9
5. Chlorki mg/l 7,13 250
6. Azotany mg/l 3,31 50
7. Azotyny mg/l 0,04 0,5
8. Mangan μg/l 11,5 50
9. Żelazo μg/l 25,0 200
10. Twardość mg/l 337 60 - 500
11. Jon amonu mg/l 0,06 0,5
12. Mętność NTU 0,16 zalecana wartość do 1,0
13. Przewodność elektryczna μS/cm 682 2500

 W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Zgłaszanie awarii: ikona dane kontaktowe

tel: 61 424-59-60 (24h)
tel: 994 (24h)


Biuro Obsługi Odbiorcy: ikona dyspozytornia
Czynne od Pon. do Pt.
w godz. od 8:00 do 14:00
Kontakt telefoniczny od Pon. do Pt.
w godz. od 7:00 do 15:00
tel. 61 424-59-47

Przejdź na e-fakturę, eBOK

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Budowa przyłączy wod-kan Przejdź na e-fakturę, eBOK