Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Taryfy za wodę i ścieki


INFORMACJA TARYFOWA PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie

 1. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków obowiązują od dnia 11 czerwca 2018 r. do dnia 10 czerwca 2021 r. i zostały zatwierdzone Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr PO.RET.070.136.2.2018.KS z dnia 10 maja 2018 r.
 2. Taryfy w ujęciu tabelarycznym z podziałem na „Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” oraz „Taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków” obowiązują  w okresach 12 miesięcznych:

a. I okres od 11 czerwca 2018 r. do 10 czerwca 2019 r. obowiązuje od 1 do 12 miesiąca;
b. II okres od 11 czerwca 2019 r. do 10 czerwca 2020 r. obowiązuje od 13 do 24 miesiąca;
c. III okres od 11 czerwca 2020 r. do 10 czerwca 2021 r. obowiązuje od 25 do 36 miesiąca;

TARYFA 2018/2021 - obowiązuję od dnia 11 czerwca 2018 r.
Zatwierdzona Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 10 maja 2018 r.
Dokument zawierający informacje nt. nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Gniezna oraz części gminy Gniezno i gminy Czerniejewo - pobierz


Taryfy za wodę i ścieki - wersja uproszczona

III   okres od 11 czerwca 2020 r. do 10 czerwca 2021 r.  

Uwzględniając charakter i cel wykorzystania wody, a także w związku ze zróżnicowanymi opłatami za usługi wodne, w szczególności opłaty za pobór wody, wyodrębniono trzy grupy cenowe w poszczególnych obszarach taryfowych

 • woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) – woda do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich,
 • woda przeznaczona do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych – woda do celów produkcji napojów i artykułów spożywczych, produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
 • woda przeznaczona do pozostałych celów – woda do celów określonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności, nie będąca wodą przeznaczoną do celów, o których mowa powyżej.
   

Ceny wody obowiązujące od 11 czerwca 2020 r. do 10 czerwca 2021 r.

 L.p.
Taryfowe grupy odbiorców
M.Gniezno, Gm. Gniezno, Gm. Czerniejewo
Gm.Czerniejewo - obszar Żydowo
  1. Gospodarstwa domowe    3,75 zł / 1 m3 3,75 zł / 1 m3
  2. Działalność spożywcza i farmaceutyczna   3,84 zł / 1 m3 3,83 zł / 1 m3
  3. Pozostałe cele   3,89 zł / 1 m3 3,89 zł / 1 m3

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

 

Ceny ścieków obowiązujące od 11 czerwca 2020 r. do 10 czerwca 2021 r.

 L.p.
Taryfowe grupy odbiorców 
Miasto Gniezno

Gm.Gniezno obszar Jankowo Dolne

Gm.Gniezno obszar Zdziechowa

 Gm.Gniezno pozostałe obszary

Gm.Czerniejewo obszar Czerniejewo

Gm.Czerniejewo obszar Żydowo

  1. Gospodarstwa domowe   6,90 zł /1 m3 7,25 zł / 1 m3 7,44 zł / 1 m3 6,90 zł / 1 m3 7,23 zł / 1 m3 6,90 zł / 1 m3
  2. Działalność spożywcza i farmaceutyczna   6,90 zł / 1 m3 7,25 zł / 1 m3 7,44 zł / 1 m3 6,90 zł / 1 m3  7,23 zł / 1 m3 6,90 zł / 1 m3
  3. Pozostałe cele   6,90 zł / 1 m3 7,25 zł / 1 m3 7,44 zł / 1 m3 6,90 zł / 1 m3  7,23 zł / 1 m3 6,90 zł / 1 m3

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

 

Opłaty abonamentowe obowiązujące od 11 czerwca 2020 r. do 10 czerwca 2021 r.  

Stawki opłat abonamentowych Okres rozliczeniowy Taryfa
L.p.
zł/miesiąc/odbiorcę miesiąc  wodociągowa 
 kanalizacyjna 
1. Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani w oparciu o wodomierz główny lub wodomierz wody bezpowrotnie zużytej w jednakowym systemie odczytu z wodomierzem głównym; 1 10,25 8,84
2 8,90 7,30
2. Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych  rozliczani w oparciu o wodomierz główny lub wodomierz wody bezpowrotnie zużytej w  innym systemie odczytu z wodomierzem głównym; 1 13,43 8,84
2 10,49 7,30
3. Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych  rozliczani na podstawie norm ryczałtowych; 1 8,77 7,15
2 8,16 6,46
4. Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych  rozliczani w oparciu o wodomierz lokalowy
w jednakowym systemie odczytu z wodomierzem głównym;
1 2,70 3,08
2 1,35 1,54
5. Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych  rozliczani w oparciu o wodomierz lokalowy
w innym systemie odczytu z wodomierzem głównym;
1 5,88 3,08
2 2,94 1,54
6. Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w oparciu o wodomierz główny; 1 12,96 -
2 10,25  -
7. Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w oparciu o normy ryczałtowe; 1 -  
2 8,77 -
8. Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w oparciu o wodomierz lokalowy w jednakowym systemie odczytu z wodomierzem głównym; 1 5,41  -
2 2,70  -
9. Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w oparciu o wodomierz lokalowy w innym systemie odczytu z wodomierzem głównym; 1 -  -
2 5,88  -
10. Odbiorcy usług kanalizacyjnych rozliczani w oparciu o wodomierz główny; 1 - 8,84
2  - 8,84
11. Odbiorcy usług kanalizacyjnych rozliczani na podstawie norm ryczałtowych; 1 - -
2  - 7,15

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

 

Stawka opłat (dodatek do ceny ścieków) za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zł/m3.

L.p. Rodzaj wskaźnika
Przekroczenie wartości dopuszczalnej (mg/dm3) Opłata dodatkowa  (zł/m3)
1. Azot amonowy do 200 3,10
od 200 do 600 4,38
powyżej 600 6,32
2. Fluorki do 20 2,63
powyżej 20 5,26
3 Węglowodory ropopochodne do 15 3,22
powyżej 15 6,44
4 Substancje powierzchniowo czynne anionowe do 15 3,22
powyżej 15 6,44
5 Substancje powierzchniowo czynne niejonowe do 20 4,61
powyżej 20 9,22

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

Taryfy od 11.06.2020 r. do 10.06.2021 r. (wersja PDF)pobierz pdf


Taryfy za wodę i ścieki - wersja uproszczona

II   okres od 11 czerwca 2019 r. do 10 czerwca 2020 r.  

Uwzględniając charakter i cel wykorzystania wody, a także w związku ze zróżnicowanymi opłatami za usługi wodne, w szczególności opłaty za pobór wody, wyodrębniono trzy grupy cenowe w poszczególnych obszarach taryfowych

 • woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) – woda do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich,
 • woda przeznaczona do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych – woda do celów produkcji napojów i artykułów spożywczych, produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
 • woda przeznaczona do pozostałych celów – woda do celów określonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności, nie będąca wodą przeznaczoną do celów, o których mowa powyżej.
   

Ceny wody obowiązujące od 11 czerwca 2019 r. do 10 czerwca 2020 r.

 L.p.
Taryfowe grupy odbiorców
M.Gniezno, Gm. Gniezno, Gm. Czerniejewo
Gm.Czerniejewo - obszar Żydowo
  1. Gospodarstwa domowe    3,65 zł / 1 m3 3,67 zł / 1 m3
  2. Działalność spożywcza i farmaceutyczna   3,73 zł / 1 m3 3,74 zł / 1 m3
  3. Pozostałe cele   3,77 zł / 1 m3 3,79 zł / 1 m3

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

 

Ceny ścieków obowiązujące od 11czerwca 2019 r. do 10 czerwca 2020 r.

 L.p.
Taryfowe grupy odbiorców 
Miasto Gniezno

Gm.Gniezno obszar Jankowo Dolne

Gm.Gniezno obszar Zdziechowa

 Gm.Gniezno pozostałe obszary

Gm.Czerniejewo obszar Czerniejewo

Gm.Czerniejewo obszar Żydowo

  1. Gospodarstwa domowe    6,79 zł / 1 m3 7,06 zł / 1 m3 7,25 zł / 1 m3 6,79 zł / 1 m3 7,07 zł / 1 m3 6,79 zł / 1 m3
  2. Działalność spożywcza i farmaceutyczna   6,79 zł / 1 m3 7,06 zł / 1 m3 7,25 zł / 1 m3 6,79 zł / 1 m3  7,07 zł / 1 m3 6,79 zł / 1 m3
  3. Pozostałe cele   6,79 zł / 1 m3 7,06 zł / 1 m3 7,25 zł / 1 m3 6,79 zł / 1 m3  7,07 zł / 1 m3 6,79 zł / 1 m3

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

 

Opłaty abonamentowe obowiązujące od 11czerwca 2019 r. do 10 czerwca 2020 r.  

Stawki opłat abonamentowych Okres rozliczeniowy Taryfa
L.p.
zł/miesiąc/odbiorcę miesiąc  wodociągowa 
 kanalizacyjna 
1. Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani w oparciu o wodomierz główny lub wodomierz wody bezpowrotnie zużytej w jednakowym systemie odczytu z wodomierzem głównym; 1 9,90 8,65
2 8,56 7,10
2. Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych  rozliczani w oparciu o wodomierz główny lub wodomierz wody bezpowrotnie zużytej w  innym systemie odczytu z wodomierzem głównym; 1 13,08 8,65
2 10,15 7,10
3. Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych  rozliczani na podstawie norm ryczałtowych; 1 8,41 6,95
2 7,81 6,26
4. Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych  rozliczani w oparciu o wodomierz lokalowy
w jednakowym systemie odczytu z wodomierzem głównym;
1 2,68 3,08
2 1,34 1,54
5. Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych  rozliczani w oparciu o wodomierz lokalowy
w innym systemie odczytu z wodomierzem głównym;
1 5,86 3,08
2 2,93 1,54
6. Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w oparciu o wodomierz główny; 1 12,57 -
2 9,90  -
7. Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w oparciu o normy ryczałtowe; 1 -  
2 8,41 -
8. Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w oparciu o wodomierz lokalowy w jednakowym systemie odczytu z wodomierzem głównym; 1 5,35  -
2 2,68  -
9. Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w oparciu o wodomierz lokalowy w innym systemie odczytu z wodomierzem głównym; 1 -  -
2 5,86  -
10. Odbiorcy usług kanalizacyjnych rozliczani w oparciu o wodomierz główny; 1 - 8,65
2  - 8,65
11. Odbiorcy usług kanalizacyjnych rozliczani na podstawie norm ryczałtowych; 1 - -
2  - 6,95

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

 

Stawka opłat (dodatek do ceny ścieków) za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zł/m3.

L.p. Rodzaj wskaźnika
Przekroczenie wartości dopuszczalnej (mg/dm3) Opłata dodatkowa  (zł/m3)
1. Azot amonowy do 200 3,10
od 200 do 600 4,38
powyżej 600 6,32
2. Fluorki do 20 2,63
powyżej 20 5,26
3 Węglowodory ropopochodne do 15 3,22
powyżej 15 6,44
4 Substancje powierzchniowo czynne anionowe do 15 3,22
powyżej 15 6,44
5 Substancje powierzchniowo czynne niejonowe do 20 4,61
powyżej 20 9,22

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

Taryfy od 11.06.2019 r. do 10.06.2020 r. (wersja PDF)pobierz pdfTaryfy za wodę i ścieki - wersja uproszczona

I   okres od 11 czerwca 2018 r. do 10 czerwca 2019 r.  

Uwzględniając charakter i cel wykorzystania wody, a także w związku ze zróżnicowanymi opłatami za usługi wodne, w szczególności opłaty za pobór wody, wyodrębniono trzy grupy cenowe w poszczególnych obszarach taryfowych

 • woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) – woda do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich,
 • woda przeznaczona do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych – woda do celów produkcji napojów i artykułów spożywczych, produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
 • woda przeznaczona do pozostałych celów – woda do celów określonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności, nie będąca wodą przeznaczoną do celów, o których mowa powyżej.
   

Ceny wody obowiązujące od 11czerwca 2018 r. do 10 czerwca 2019 r.

 L.p.
Taryfowe grupy odbiorców
M.Gniezno, Gm. Gniezno, Gm. Czerniejewo
Gm.Czerniejewo - obszar Żydowo
  1. Gospodarstwa domowe    3,55 zł / 1 m3 3,56 zł / 1 m3
  2. Działalność spożywcza i farmaceutyczna   3,61 zł / 1 m3 3,61 zł / 1 m3
  3. Pozostałe cele   3,65 zł / 1 m3 3,64 zł / 1 m3

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

 

Ceny ścieków obowiązujące od 11czerwca 2018 r. do 10 czerwca 2019 r.

 L.p.
Taryfowe grupy odbiorców 
Miasto Gniezno

Gm.Gniezno obszar Jankowo Dolne

Gm.Gniezno obszar Zdziechowa

 Gm.Gniezno pozostałe obszary

Gm.Czerniejewo obszar Czerniejewo

Gm.Czerniejewo obszar Żydowo

  1. Gospodarstwa domowe    6,60 zł / 1 m3 6,92 zł / 1 m3 7,02 zł / 1 m3 6,60 zł / 1 m3 6,91 zł / 1 m3 6,60 zł / 1 m3
  2. Działalność spożywcza i farmaceutyczna   6,60 zł / 1 m3 6,92 zł / 1 m3 7,02 zł / 1 m3 6,60 zł / 1 m3  6,91 zł / 1 m3 6,60 zł / 1 m3
  3. Pozostałe cele   6,60 zł / 1 m3 6,92 zł / 1 m3 7,02 zł / 1 m3 6,60 zł / 1 m3  6,91 zł / 1 m3 6,60 zł / 1 m3

 Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

 

Opłaty abonamentowe obowiązujące od 11czerwca 2018 r. do 10 czerwca 2019 r.  

Stawki opłat abonamentowych Okres rozliczeniowy Taryfa
L.p.
zł/miesiąc/odbiorcę miesiąc  wodociągowa 
 kanalizacyjna 
1. Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani w oparciu o wodomierz główny lub wodomierz wody bezpowrotnie zużytej w jednakowym systemie odczytu z wodomierzem głównym; 1 9,70 8,47
2 8,33 6,90
2. Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych  rozliczani w oparciu o wodomierz główny lub wodomierz wody bezpowrotnie zużytej w  innym systemie odczytu z wodomierzem głównym; 1 12,96 8,47
2 9,96 6,90
3. Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych  rozliczani na podstawie norm ryczałtowych; 1 8,19 6,73
2 7,57 6,04
4. Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych  rozliczani w oparciu o wodomierz lokalowy
w jednakowym systemie odczytu z wodomierzem głównym;
1 2,75 3,12
2 1,37 1,56
5. Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych  rozliczani w oparciu o wodomierz lokalowy
w innym systemie odczytu z wodomierzem głównym;
1 6,01 3,12
2 3,00 1,56
6. Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w oparciu o wodomierz główny; 1 12,45 -
2 9,70  -
7. Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w oparciu o normy ryczałtowe; 1 -  -
2 8,19  -
8. Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w oparciu o wodomierz lokalowy w jednakowym systemie odczytu z wodomierzem głównym; 1 5,50  -
2 2,75 -
9. Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w oparciu o wodomierz lokalowy w innym systemie odczytu z wodomierzem głównym; 1 -  -
2 6,01  -
10. Odbiorcy usług kanalizacyjnych rozliczani w oparciu o wodomierz główny; 1  - 8,47
2 - 8,47
11. Odbiorcy usług kanalizacyjnych rozliczani na podstawie norm ryczałtowych; 1  - -
2  - 6,73

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

 

Stawka opłat (dodatek do ceny ścieków) za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zł/m3.

L.p. Rodzaj wskaźnika
Przekroczenie wartości dopuszczalnej (mg/dm3) Opłata dodatkowa  (zł/m3)
1. Azot amonowy do 200 3,10
od 200 do 600 4,38
powyżej 600 6,32
2. Fluorki do 20 2,63
powyżej 20 5,26
3 Węglowodory ropopochodne do 15 3,22
powyżej 15 6,44
4 Substancje powierzchniowo czynne anionowe do 15 3,22
powyżej 15 6,44
5 Substancje powierzchniowo czynne niejonowe do 20 4,61
powyżej 20 9,22

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

Taryfy od 11.06.2018 r. do 10.06.2019 r. (wersja PDF)pobierz pdf


 W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Zgłaszanie awarii: ikona dane kontaktowe

tel: 61 424-59-60 (24h)
tel: 994 (24h)


Biuro Obsługi Odbiorcy: ikona dyspozytornia
Czynne od Pon. do Pt.
w godz. od 8:00 do 14:00
Kontakt telefoniczny od Pon. do Pt.
w godz. od 7:00 do 15:00
tel. 61 424-59-47

Przejdź na e-fakturę, eBOK

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Budowa przyłączy wod-kan Przejdź na e-fakturę, eBOK