Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Opłaty za wodę i ścieki na terenie Miasta Gniezna, Gminy Gniezno oraz Miasta i Gminy Czerniejewo

Zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. "o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 139 z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Spółka z o.o. ogłasza taryfy dotyczące opłat za wodę i odbiór ścieków na terenie Miasta Gniezna, Gminy Gniezno oraz Miasta i Gminy Czerniejewo obowiązujące od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

 

Ceny wody obowiązujące od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

L.p.     Grupa odbiorców Jednostka Cena netto
1. Gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy 1 m3 3,45 zł
2. Przemysł 1 m3 3,49 zł

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

 

Ceny ścieków obowiązujące od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

L.p.     Grupa odbiorców Jednostka Cena netto
1. Gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy 1 m3 6,40 zł
2. Przemysł 1 m3 6,78 zł

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

Wobec podjęcia przez Radę Miasta i Gminy Czerniejewo w dniu 29.06.2016 r. uchwał o dopłacie do 1m3  wody w kwocie 0,05 zł/m3 (Uchwała nr XXIII/141/16) oraz ścieków w kwocie 0,20 zł/m3 (Uchwała nr XXIII/142/16) opłata dla odbiorców na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo wynosi:
- woda - 3,40 zł/m3+VAT
- ścieki - 6,20 zł/m3+VAT.
 

Dodatek do ceny ścieków za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych zł/m3.

 L.p.     Rodzaj wskaźnika                                                 
Przekroczenie wartości dopuszczalnej (mg/dm3) Opłata dodatkowa  (zł/m3)     
1. Azot amonowy do 200 3,10
od 200 do 600 4,38
powyżej 600 6,32
2. Fluorki do 20 2,63
powyżej 20 5,26
3 Węglowodory ropopochodne do 15 3,22
powyżej 15 6,44
4 Substancje powierzchniowo czynne anionowe do 15 3,22
powyżej 15 6,44
5 Substancje powierzchniowo czynne niejonowe do 20 4,61
powyżej 20 9,22

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

 

Opłaty abonamentowe obowiązujące od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. 

 L.p.     Stawki opłat abonamentowych zł/m-c Okres rozliczeniowy 1 m-c 
Okres rozliczeniowy 2 m-ce
1. Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków; wodomierz główny oraz zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków i rozliczenie wody na podlewanie przydomowego ogrodu z modułem zdalnego odczytu. 19,57 zł 16,14 zł
2. Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków; umowa ryczałtowa. 16,69 zł  14,70 zł
3. Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków oraz rozliczenie wody
na podlewanie przydomowego ogrodu.
23,26 zł  17,99 zł
4. Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, dodatkowe umowy na
rozliczanie w budynku wielolokalowym.
  6,86 zł   3,43 zł
5. Zaopatrzenie w wodę. 11,12 zł   9,28 zł
6. Zaopatrzenie w wodę; umowa ryczałtowa.   9,57 zł   8,50 zł
7. Zaopatrzenie w wodę, dodatkowe umowy na rozliczenie
w budynku wielolokalowym.
  3,69 zł   1,85 zł
8. Odbiór ścieków oraz rozliczenie wody z ujęć odbiorcy.   8,45 zł   6,87 zł
9. Odbiór ścieków; umowa ryczałtowa.   7,12 zł   6,20 zł

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

Taryfy 2016-2017 wersja PDFpobierz pdfW czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Zgłaszanie awarii: ikona dane kontaktowe

tel: 61 424-59-60 (24h)
tel: 994 (24h)


Biuro Obsługi Odbiorcy: ikona dyspozytornia
Czynne od Pon. do Pt.
w godz. od 8:00 do 14:00
Kontakt telefoniczny od Pon. do Pt.
w godz. od 7:00 do 15:00
tel. 61 424-59-47

Przejdź na e-fakturę, eBOK

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Budowa przyłączy wod-kan Przejdź na e-fakturę, eBOK