Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Taryfa wodociągowa i kanalizacyjna (wersja pełna)pobierz pdf

 

Taryfa wodociągowa i kanalizacyjna (wersja uproszczona)

Opłaty za wodę i ścieki na terenie Miasta Gniezna, Gminy Gniezno oraz Miasta i Gminy Czerniejewo

Zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. "o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Spółka z o.o. ogłasza taryfy dotyczące opłat za wodę i odbiór ścieków na terenie Miasta Gniezna, Gminy Gniezno oraz Miasta i Gminy Czerniejewo obowiązujące od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

 

Ceny wody obowiązujące od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

 L.p.
Grupa odbiorców Jednostka
Cena netto
  1.   Gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy   1 m3   3,50 zł
  2.   Działalność spożywcza i farmaceutyczna   1 m3   3,55 zł
  3.   Pozostała działalność   1 m3   3,58 zł

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

 

Ceny ścieków obowiązujące od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

L.p. Grupa odbiorców Jednostka Cena netto
1.   Wszyscy odbiorcy 1 m3 6,50 zł

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

Wobec podjęcia przez Radę Miasta i Gminy Czerniejewo w dniu 29.06.2017 r. uchwał o dopłacie do 1m3  wody - na cele socjalno-bytowe (gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy) w kwocie 0,05 zł/m3 (Uchwała nr XXXVI/212/17) oraz ścieków - socjalno-bytowych (gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy) w kwocie 0,10 zł/m3 (Uchwała nr  XXXVI/213/17) opłata dla odbiorców na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo wynosi:
- woda - 3,45 zł/m3+VAT
- ścieki - 6,40 zł/m3+VAT.

 

Dodatek do ceny ścieków za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych zł/m3.

L.p. Rodzaj wskaźnika
Przekroczenie wartości dopuszczalnej (mg/dm3) Opłata dodatkowa  (zł/m3)
1. Azot amonowy do 200 3,10
od 200 do 600 4,38
powyżej 600 6,32
2. Fluorki do 20 2,63
powyżej 20 5,26
3 Węglowodory ropopochodne do 15 3,22
powyżej 15 6,44
4 Substancje powierzchniowo czynne anionowe do 15 3,22
powyżej 15 6,44
5 Substancje powierzchniowo czynne niejonowe do 20 4,61
powyżej 20 9,22

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

 

Opłaty abonamentowe obowiązujące od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.  

Stawki opłat abonamentowych Okres rozliczeniowy Taryfa
L.p.
zł/miesiąc/odbiorcę miesiąc  wodociągowa 
 kanalizacyjna 
1. Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani w oparciu o wodomierz główny lub wodomierz wody bezpowrotnie zużytej w jednakowym systemie odczytu z wodomierzem głównym; 1 11,13 8,43
2 9,51 6,77
2. Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych  rozliczani w oparciu o wodomierz główny lub wodomierz wody bezpowrotnie zużytej w  innym systemie odczytu z wodomierzem głównym; 1 17,12 8,43
2 12,50 6,77
3. Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych  rozliczani na podstawie norm ryczałtowych; 1 9,31 6,53
2 8,60 5,82
4. Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych  rozliczani w oparciu o wodomierz lokalowy
w jednakowym systemie odczytu z wodomierzem głównym;
1 3,24 3,32
2 1,62 1,66
5. Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych  rozliczani w oparciu o wodomierz lokalowy
w innym systemie odczytu z wodomierzem głównym;
1 7,42 3,32
2 3,71 1,66
6. Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w oparciu o wodomierz główny; 1 11,13  
2 9,51  
7. Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w oparciu o normy ryczałtowe; 1 9,31  
2 8,60  
8. Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w oparciu o wodomierz lokalowy w jednakowym systemie odczytu z wodomierzem głównym; 1 3,24  
2 1,62  
9. Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w oparciu o wodomierz lokalowy w innym systemie odczytu z wodomierzem głównym; 1 7,42  
2 3,71  
10. Odbiorcy usług kanalizacyjnych rozliczani w oparciu o wodomierz główny; 1   8,43
2   6,77
11. Odbiorcy usług kanalizacyjnych rozliczani na podstawie norm ryczałtowych; 1   6,53
2   5,82

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

 

Stawka opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary
Stawka opłaty przyłączeniowej
1. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych

zł/przyłącze wodociągowe lub wodociągowe i kanalizacyjne wykonane w jednym terminie

165,00 zł
2. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych zł/przyłącze kanalizacyjne 58,00 zł

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

Taryfy 2017-2018 wersja PDFpobierz pdfW czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Zgłaszanie awarii: ikona dane kontaktowe

tel: 61 424-59-60 (24h)
tel: 994 (24h)


Biuro Obsługi Odbiorcy: ikona dyspozytornia
Czynne od Pon. do Pt.
w godz. od 8:00 do 14:00
Kontakt telefoniczny od Pon. do Pt.
w godz. od 7:00 do 15:00
tel. 61 424-59-47

Przejdź na e-fakturę, eBOK

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Budowa przyłączy wod-kan Przejdź na e-fakturę, eBOK