kontrast
Rozmiar
czcionki
kontrast
Wysoki
kontrast

Laboratorium Wody i Ścieków posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością nr SZ J-2052/4/2017 w zakresie pobierania próbek i wykonywania analiz fizykochemicznych wody, ścieków i osadów ściekowych oraz analiz mikrobiologicznych wody, a także Zatwierdzenie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie systemu jakości badań wody do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu parametrów grupy A i niektórych analiz w zakresie parametrów grupy B.                                                                

 

Parametry jakości wody

 

Analiza parametrów jakości wody na terenie Gniezna za okres 01.07.2018 - 31.12.2018

 

L.p. Parametry Jednostka Woda uzdatniona Dopuszczalne zakresy wartości
  Parametry mikrobiologiczne
1. Escherichia coli jtk/100 ml 0 0
2. Bakterie grupy coli jtk/100 ml 0 0
3. Enterokoki jtk/100 ml 0 0
4. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC jtk/ 1 ml 10 bez nieprawidłowych zmian
  Parametry fizyko-chemiczne
1. Zapach - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
2. Barwa - akceptowalna akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian
3. Smak - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
4. Stężenie jonów wodoru (pH) - 7,74 6,5 - 9
5. Chlorki mg/l 17,22 250
6. Azotany mg/l 2,92 50
7. Azotyny mg/l   0 0,5
8. Mangan μg/l 7,33 50
9. Żelazo μg/l 38,39 200
10. Twardość mg/l 332 60 - 500
11. Jon amonu mg/l 0,03 0,5
12. Mętność NTU 0,22 zalecana wartość do1,0
13. Przewodność elektryczna μS/cm 679 2500
 
Analiza parametrów jakości wody na terenie Czerniejewo - Kosmowo za okres 01.07.2018 - 31.12.2018

 

L.p. Parametry Jednostka Woda uzdatniona Dopuszczalne zakresy wartości
  Parametry mikrobiologiczne
1. Escherichia coli jtk/100 ml 0 0
2. Bakterie grupy coli jtk/100 ml 0 0
3. Enterokoki jtk/100 ml 0 0
4. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC jtk/ 1 ml 16 bez nieprawidłowych zmian
  Parametry fizyko-chemiczne
1. Zapach - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
2. Barwa - akceptowalna akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian
3. Smak - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
4. Stężenie jonów wodoru (pH) - 7,85 6,5 - 9
5. Chlorki mg/l 12,84 250
6. Azotany mg/l 2,40 50
7. Azotyny mg/l   0 0,5
8. Mangan μg/l 9,92 50
9. Żelazo μg/l 27,73 200
10. Twardość mg/l 292 60 - 500
11. Jon amonu mg/l 0,08 0,5
12. Mętność NTU 0,08 zalecana wartość do 1,0
13. Przewodność elektryczna μS/cm 597 2500
 
Analiza parametrów jakości wody na terenie Żydowa za okres 01.07.2018 - 31.12.2018

 

L.p. Parametry Jednostka Woda uzdatniona Dopuszczalne zakresy wartości
  Parametry mikrobiologiczne
1. Escherichia coli jtk/100 ml 0 0
2. Bakterie grupy coli jtk/100 ml 0 0
3. Enterokoki jtk/100 ml 0 0
4. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC jtk/ 1 ml 7 bez nieprawidłowych zmian
  Parametry fizyko-chemiczne
1. Zapach - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
2. Barwa - akceptowalna akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian
3. Smak - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
4. Stężenie jonów wodoru (pH) - 7,56 6,5 - 9
5. Chlorki mg/l 7,21 250
6. Azotany mg/l 2,20 50
7. Azotyny mg/l 0,01 0,5
8. Mangan μg/l 13,0 50
9. Żelazo μg/l 21,35 200
10. Twardość mg/l 266 60 - 500
11. Jon amonu mg/l 0,01 0,5
12. Mętność NTU 0,09 zalecana wartość do 1,0
13. Przewodność elektryczna μS/cm 531 2500

 W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
ikona telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28


Dane kontaktowe ikona
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl

Dyspozytornia ikona
tel. 61 424-59-60Pogotowie wodociągowe ikona
994UE UE