Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

Informacje o programie

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia. W ramach tego programu realizowanych jest 15 priorytetów. Projekt Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. pn.: Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gnieźnie realizowany jest w ramach:

  • Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, 
  • DZIAŁANIE 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
  •  

Głównym celem priorytetu jest wyposażenie (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. W ramach priorytetu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wspierane są głównie przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia skutecznych i efektywnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

 

Instytucje biorące udział w realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko

Instytucja Zarządzająca (IZ) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

  • Instytucja Pośrednicząca (IP) Ministerstwo Środowiska
  • Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IW/IP2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

www.wfosgw.poznan.plW czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Zgłaszanie awarii: ikona dane kontaktowe

tel: 61 424-59-60 (24h)
tel: 994 (24h)


Biuro Obsługi Odbiorcy: ikona dyspozytornia
Czynne od Pon. do Pt.
w godz. od 8:00 do 14:00
Kontakt telefoniczny od Pon. do Pt.
w godz. od 7:00 do 15:00
tel. 61 424-59-47

Przejdź na e-fakturę, eBOK

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Budowa przyłączy wod-kan Przejdź na e-fakturę, eBOK