kontrast
Rozmiar
czcionki
kontrast
Wysoki
kontrast


 

 

           Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
         w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

Informacje o programie

 

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia. W ramach tego programu realizowanych jest 15 priorytetów. Projekt Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. pn.: Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gnieźnie realizowany jest w ramach:

  • Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa,

  • DZIAŁANIE 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Głównym celem priorytetu jest wyposażenie (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. W ramach priorytetu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wspierane są głównie przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia skutecznych i efektywnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

 

Instytucje biorące udział w realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko

 

  • Instytucja Zarządzająca (IZ) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Instytucja Pośrednicząca (IP) Ministerstwo Środowiska
  • Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IW/IP2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

www.wfosgw.poznan.plW czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
ikona telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28


Dane kontaktowe ikona
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl

Dyspozytornia ikona
tel. 61 424-59-60Pogotowie wodociągowe ikona
994UE UE