Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr 04/DJ/-U/2021
Data dodania:2021-04-19

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr 04/DJ/-U/2021 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. e-mail: sekretariat@pwikgniezno.com.pl ogłasza przetarg nieograniczony „Zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Gnieźnie, Czerniejewie i Jankowie Dolnym w ilości 8 000 Mg”.

I. Miejsce realizacji:
Oczyszczalnie ścieków: Gniezno, Czerniejewo, Jankowo Dolne
II. Przedmiot zamówienia:
„Zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Gnieźnie, Czerniejewie i Jankowie Dolnym w ilości 8 000 Mg”.
III. Termin realizacji zamówienia:
31.12.2021r.
IV. Kryteria wyboru ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 100%.
V. Dokumenty przetargowe:
SWZ wraz z załącznikami można pobrać
ze strony internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

Część I SWZ - Instrukcja dla Wykonawców - pobierz

Część II SWZ - Projekt umowy - pobierz

Załączniki 1-5 w wersji edytowalnej - pobierz


VI. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
-    Beata Śliwińska        tel. 61 424 59 21
-    Katarzyna Filipczak    tel. 61 424 59 57

VII. Miejsce i termin składania ofert:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o.
- sekretariat I piętro
Termin składania ofert do 29.04.2021 r. do godz. 12:00
 


Załączony wykaz ofert - pobierz

Data dodania: 2021-04-30


Wybór najkorzystniejszej oferty - pobierz

Data dodania: 2021-05-21W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Dane kontaktowe ikona dane kontaktowe
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl
Dyspozytornia ikona dyspozytornia
tel. 61 424-59-60

efaktura

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Faktura elektronicznaFaktura elektroniczna