Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 05/TOI/-D/2021
Data dodania:2021-05-24

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 05/TOI/-D/2021 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. e-mail: sekretariat@pwikgniezno.com.pl ogłasza przetarg nieograniczony „Dostawa chemii technologicznej na oczyszczalnię ścieków w Gnieźnie”
I. Miejsce realizacji:
Oczyszczalnia ścieków, Gniezno
II. Przedmiot zamówienia:
Dostawa chemii technologicznej na oczyszczalnię ścieków w Gnieźnie
III. Termin realizacji zamówienia:
06.2021r.-31.05.2022
IV. Kryteria wyboru ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 100%.
V. Dokumenty przetargowe:
SIWZ wraz z załącznikami można pobrać
ze strony internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego.


Dokumenty do pobrania:

Część I SWZ - Instrukcja dla Wykonawców - pobierz

Załącznik 1 - Projekt umowy - pobierz

Załączniki 2-5 w wersji edytowalnej - pobierz


VI. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Mariusz Słomczewski oraz Łukasz Jaroszyński                    tel. 61 424 59 18
VII. Miejsce i termin składania ofert:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. - sekretariat
termin składania ofert do 02.06.2021 r. do godz. 11:00


Załączony wykaz ofert - pobierz

Data dodania: 2021-06-02


Wybór najkorzystniejszej oferty - pobierz

Data dodania: 2021-06-15W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Dane kontaktowe ikona dane kontaktowe
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl
Dyspozytornia ikona dyspozytornia
tel. 61 424-59-60

efaktura

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Faktura elektronicznaFaktura elektroniczna