Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 07/TOI/-B/2021
Data dodania:2021-06-14

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Modernizacja poletek magazynowych w systemie zaprojektuj i wybuduj na terenie oczyszczalni ścieków w Gnieźnie”

I. Miejsce realizacji:
Oczyszczalnia ścieków, Gniezno
II. Przedmiot zamówienia:
„Modernizacja poletek magazynowych w systemie zaprojektuj i wybuduj na terenie oczyszczalni ścieków w Gnieźnie”
III. Termin realizacji zamówienia:
31.10.2022r.
IV. Kryteria wyboru ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 100%.
V. Dokumenty przetargowe:
SWZ wraz z załącznikami można pobrać
ze strony internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

Część I SWZ - Instrukcja dla Wykonawców - pobierz

Część II SWZ - Projekt umowy - pobierz

Część III SWZ - Program funkcjonalno-użytkowy „PFU” - pobierz

Załącznik do PFU - Mapa sytuacyjna - pobierz

Załączniki 1-7 w wersji edytowalnej - pobierz


VI. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
  -  Łukasz Jaroszyński        tel. 61 424 59 66
   - Mariusz Słomczewski    tel. 61 424 59 18
VII. Miejsce i termin składania ofert:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o.
- sekretariat I piętro
Termin składania ofert do 05.07.2021 r. do godz. 11:00


Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego:
Odpowiedzi I tura - pobierz

Data dodania: 2021-06-17


Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego:
Odpowiedzi II tura - pobierz

Data dodania: 2021-06-18


Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego:
Odpowiedzi III tura - pobierz

Data dodania: 2021-06-23


Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego:
Odpowiedzi IV tura - pobierz

Data dodania: 2021-06-24


Załączony wykaz ofert - pobierz

Data dodania: 2021-07-05


Wybór najkorzystniejszej oferty - pobierz

Data dodania: 2021-08-02W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Dane kontaktowe ikona dane kontaktowe
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl
Dyspozytornia ikona dyspozytornia
tel. 61 424-59-60

efaktura

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Faktura elektronicznaFaktura elektroniczna