Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 10/TOI/-U/2021.
Data dodania:2021-08-12

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 10/TOI/-U/2021 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. e-mail: sekretariat@pwikgniezno.com.pl ogłasza przetarg nieograniczony „Modernizacja systemu sterownia na oczyszczalni ścieków w Czerniejewie”
I. Miejsce realizacji:
Oczyszczalnia ścieków, Czerniejewo
II. Przedmiot zamówienia:
Modernizacja systemu sterowania na oczyszczalni ścieków w Czerniejewie
III. Termin realizacji zamówienia:
Do 30.11.2021
IV. Kryteria wyboru ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 100%.
V. Dokumenty przetargowe:
SIWZ wraz z załącznikami można pobrać
ze strony internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego.
Dokumenty do pobrania:

Część I SWZ - Instrukcja dla Wykonawców - pobierz

Załącznik 5 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik 6 - Program funkcjonalno-użytkowy - pobierz

Załącznik 7 - Ryczałtowy wykaz cen - pobierz

Załączniki 1-4 w wersji edytowalnej - pobierz


VI. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Mariusz Słomczewski oraz Łukasz Jaroszyński                    tel. 61 424 59 18
VII. Miejsce i termin składania ofert:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. - sekretariat
termin składania ofert do 03.09.2021 r. do godz. 11:15

 


Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego:
Odpowiedzi I tura - pobierz

Data dodania: 2021-08-18


Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego:
Odpowiedzi II tura - pobierz

Data dodania: 2021-08-23


Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego:
Odpowiedzi III tura - pobierz

Data dodania: 2021-08-31


Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego:
Odpowiedzi IV tura - pobierz

Data dodania: 2021-09-01


Wykaz ofert - pobierz

Data dodania: 2021-09-03


Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu : „Modernizacja systemu sterowania na oczyszczalni ścieków w Czerniejewie”, o nr referencyjnym sprawy 10/TOI/-U/2021
Zawiadomienie - pobierz

Data dodania: 2021-09-10W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Dane kontaktowe ikona dane kontaktowe
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl
Dyspozytornia ikona dyspozytornia
tel. 61 424-59-60

efaktura

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Faktura elektronicznaFaktura elektroniczna