Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr 02/TOI/-B.
Data dodania:2022-04-12

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o.  e-mail: sekretariat@pwikgniezno.com.pl ogłasza przetarg nieograniczony „Remont pochodni biogazu wraz z instalacją technologiczną na OŚ Gniezno”

I. Miejsce realizacji:
Oczyszczalnia ścieków, ul. Wodna 20 Gniezno

II. Przedmiot zamówienia:
„Remont pochodni biogazu wraz z instalacją technologiczną na OŚ Gniezno”

III. Termin realizacji zamówienia:
30.11.2022r.

IV. Kryteria wyboru ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 100%.

V. Dokumenty przetargowe:
SWZ wraz z załącznikami można pobrać
ze strony internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego.


Dokumenty do pobrania:

SWZ - Instrukcja dla Wykonawców - pobierz

Załączniki 1-6 w wersji edytowalnej - pobierz

Załącznik nr 7 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik nr 8 - Program funkcjonalno-użytkowy „PFU” - pobierz

VI. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
-    Łukasz Jaroszyński        tel. 61 424 59 66
-    Mariusz Słomczewski    tel. 61 424 59 18

VII. Miejsce i termin składania ofert:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o.
- sekretariat I piętro

Termin składania ofert do 13.05.2022 r. do godz. 11:00
 


Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego:
Odpowiedzi I tura - pobierz

Data dodania: 2022-05-04


Wykaz ofert - pobierz

Data dodania: 2022-05-16


Wybór najkorzystniejszej oferty - pobierz

Data dodania: 2022-05-23W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Dane kontaktowe ikona dane kontaktowe
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl
Dyspozytornia ikona dyspozytornia
tel. 61 424-59-60

efaktura

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Faktura elektronicznaFaktura elektroniczna