Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 03/TOI/-D
Data dodania:2022-04-25

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. e-mail: sekretariat@pwikgniezno.com.pl ogłasza przetarg nieograniczony „Dostawa chemii technologicznej na oczyszczalnię ścieków w Gnieźnie”
I. Miejsce realizacji:
Oczyszczalnia ścieków, Gniezno
II. Przedmiot zamówienia:
Dostawa chemii technologicznej na oczyszczalnię ścieków w Gnieźnie
III. Termin realizacji zamówienia:
01.06.2022r.-31.05.2023r.
IV. Kryteria wyboru ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 100%.
V. Dokumenty przetargowe:
SIWZ wraz z załącznikami można pobrać
ze strony internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego.
Dokumenty do pobrania:

SWZ - Instrukcja dla Wykonawców - pobierz

Załącznik nr 1 - Projekt umowy - pobierz

Załączniki 2-5 w wersji edytowalnej - pobierz

VI. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Mariusz Słomczewski oraz Łukasz Jaroszyński                    tel. 61 424 59 18
VII. Miejsce i termin składania ofert:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. - sekretariat
termin składania ofert do 05.05.2022 r. do godz. 11:00


Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego:
Odpowiedzi I tura - pobierz

Data dodania: 2022-05-02


Wykaz ofert - pobierz

Data dodania: 2022-05-05


Wybór najkorzystniejszej oferty - pobierz

Data dodania: 2022-05-10W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Dane kontaktowe ikona dane kontaktowe
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl
Dyspozytornia ikona dyspozytornia
tel. 61 424-59-60

efaktura

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Faktura elektronicznaFaktura elektroniczna