Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Zagospodarowanie wód deszczowych na terenie oczyszczalni ścieków w Gnieźnie
Data dodania:2022-05-26

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. e-mail: sekretariat@pwikgniezno.com.pl ogłasza przetarg nieograniczony „Zagospodarowanie wód deszczowych na terenie oczyszczalni ścieków w Gnieźnie”.
I. Miejsce realizacji:
Oczyszczalnia ścieków, Gniezno
II. Przedmiot zamówienia:
„Zagospodarowanie wód deszczowych na terenie oczyszczalni ścieków w Gnieźnie”.
III. Termin realizacji zamówienia:
31.10.2022r.
IV. Kryteria wyboru ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 100%.
V. Dokumenty przetargowe:
SIWZ wraz z załącznikami można pobrać
ze strony internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego.
Dokumenty do pobrania:

SWZ - Instrukcja dla Wykonawcy - pobierz

Załączniki 1-6 w wersji edytowalnej - pobierz

Załącznik nr 7 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa - pobierz

Załącznik nr 9 - Opis przedmiotu zamówienia - pobierz

VI. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Mariusz Słomczewski i Łukasz Jaroszyński tel. 61 424 59 66
VII. Miejsce i termin składania ofert:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. - sekretariat
termin składania ofert do 08.06.2022 r. do godz. 10:00.
 


Wykaz ofert - pobierz

Data dodania: 2022-06-09


Wybór najkorzystniejszej oferty - pobierz

Data dodania: 2022-06-23W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Dane kontaktowe ikona dane kontaktowe
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl
Dyspozytornia ikona dyspozytornia
tel. 61 424-59-60

efaktura

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Faktura elektronicznaFaktura elektroniczna