Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 03/TOI/-D/2023
Data dodania:2023-05-09

Dostawa chemii technologicznej na oczyszczalnie ścieków
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 03/TOI/-D/2023
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony nr 03/TOI/-D/2023  pn.: „Dostawa chemii technologicznej na oczyszczalnie ścieków w Gnieźnie”
I. Miejsce realizacji:
Oczyszczalnia ścieków - ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno
II. Przedmiot zamówienia:
„Dostawa chemii technologicznej na oczyszczalnie ścieków w Gnieźnie”
III. Termin realizacji zamówienia:
01.06.2023r. - 31.12.2023r.
IV. Kryteria wyboru ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 100%.
V. Dokumenty przetargowe:
SWZ wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego.


Dokumenty do pobrania:

SWZ - Instrukcja dla Wykonawców - pobierz

Załącznik 1 - Projekt umowy - pobierz

Załączniki 2-5 w wersji edytowalnej - pobierz


VI. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Łukasz Jaroszyński - tel. 61 424 59 66
VII. Miejsce i termin składania ofert:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. - sekretariat termin składania ofert do 18.05.2023 r. do godz. 11:00
 


Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego:
Odpowiedzi I tura - pobierz

Data dodania: 2023-05-15


Wykaz złożonych ofert - pobierz

Data dodania: 2023-05-18


Wykaz ofert dodatkowych - pobierz

Data dodania: 2023-05-23


Wybór najkorzystniejszej oferty - pobierz

Data dodania: 2023-05-26W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Zgłaszanie awarii: ikona dane kontaktowe

tel: 61 424-59-60 (24h)
tel: 994 (24h)


Biuro Obsługi Odbiorcy: ikona dyspozytornia
Czynne od Pon. do Pt.
w godz. od 8:00 do 14:00
Kontakt telefoniczny od Pon. do Pt.
w godz. od 7:00 do 15:00
tel. 61 424-59-47

efaktura
Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Budowa przyłączy wod-kanBudowa przyłączy wod-kan Faktura elektronicznaFaktura elektroniczna