Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Dostawa materiałów dla budowy Elektrowni Fotowoltaicznej PV o mocy 651,75 kW na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Gnieźnie.
Data dodania:2023-11-30

 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 11/DER/-D/2023. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. e-mail: sekretariat@pwikgniezno.com.pl ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa materiałów dla budowy Elektrowni Fotowoltaicznej PV o mocy 651,75 kW na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Gnieźnie”

 
Numer ogłoszenia BZP:  2023/BZP 00523654/01
Data publikacji:  30.11.2023 10:39
 
I. Miejsce realizacji: 
Oczyszczalnia ścieków, Gniezno - ul. Wodna 20
II. Przedmiot zamówienia: 
Dostawa materiałów dla budowy Elektrowni Fotowoltaicznej PV o mocy 651,75 kW na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Gnieźnie
III. Termin realizacji zamówienia: 
do końca terminu dostaw
IV. Kryteria wyboru ofert: 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów: 
Cena - 100%. 
V. Dokumenty przetargowe: 
SIWZ wraz z załącznikami można pobrać 
ze strony internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

SWZ - Instrukcja dla Wykonawców - pobierz

Załącznik 1 - Projekt umowy - pobierz

Załączniki 2-4 w wersji edytowalnej - pobierz

Załącznik 5 – klauzula Rodo - pobierz

Załącznik 6 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - pobierz

Załącznik 7 – Warunki Przyłączenia - pobierz

VI. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami: 
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Robert Pacanowski kom. 697 27 27 24
VII. Miejsce i termin składania ofert: 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. - sekretariat termin składania ofert do 15.12.2023 r. do godz. 13:30.

Informacje dodatkowe:
Schemat rozmieszczenia paneli na gruncie - pobierz

Data dodania: 2023-12-04

 
Zmiana treści SWZ, w punkcie VII dodano ppkt 5 - pobierz

Data dodania: 2023-12-07


Wykaz złożonych ofert - pobierz

Data dodania: 2023-12-18


Wybór najkorzystniejszej oferty - pobierz

Data dodania: 2023-12-28W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Zgłaszanie awarii: ikona dane kontaktowe

tel: 61 424-59-60 (24h)
tel: 994 (24h)


Biuro Obsługi Odbiorcy: ikona dyspozytornia
Czynne od Pon. do Pt.
w godz. od 8:00 do 14:00
Kontakt telefoniczny od Pon. do Pt.
w godz. od 7:00 do 15:00
tel. 61 424-59-47

Przejdź na e-fakturę, eBOK

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Budowa przyłączy wod-kan Przejdź na e-fakturę, eBOK