kontrast
Rozmiar
czcionki
kontrast
Wysoki
kontrast

1.  Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej - pobierz

2.  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - pobierz 

3.  Zgoda współwłaściciela działki na wykonanie przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego - pobierz

4.  Karta odbiorcy - pobierz

5.  Karta zleceń - pobierz

6.  Wniosek o rozdział przyłącza wodociągowego - pobierz

7.  Wniosek o wydanie opinii o możliwości przyłączenia działki do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej - pobierz

8.  Protokół zdawczo-odbiorczy - pobierz

 

UWAGA: Do wszystkich ww. wniosków należy załączyć wypełniony druk  „Karty odbiorcy”. W przypadku składania Wniosku o przyłączenie do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej, dodatkowo wymagane jest załączenie wypełnionej „Karty zleceń”.W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
ikona telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28


Dane kontaktowe ikona
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl

Dyspozytornia ikona
tel. 61 424-59-60Pogotowie wodociągowe ikona
994UE UE