kontrast
Rozmiar
czcionki
kontrast
Wysoki
kontrast

Data założenia zbioru:
10 czerwca 2015 r.

 

Data ostatniej aktualizacji:
Brak

 

Oznaczenie administratora danych:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o.
KRS 0000201855
NIP 784-00-03-346
REGON: 630973338
Miejscowość: Gniezno
Kod pocztowy: 62-200
Ulica: Żwirki i Wigury
Nr domu: 28

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

- przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.)
- przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Organizacja administracyjna pracy.

Opis kategorii osób, których dane dotyczą:

Osoby zgłaszające awarie, osoby zarejestrowane na monitoringu wizyjnym i w rejestratorze rozmów telefonicznych, osoby składające skargi i wnioski, obsługa szkód.

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych o osobach:
- nazwiska i imiona,
- adres zamieszkania lub pobytu,
- numer ewidencyjny PESEL,
- Numer Identyfikacji Podatkowej,
- seria i numer dowodu osobistego,
- numer telefonu.

Inne dane osobowe przetwarzane w zbiorze:
- e-mail,
- wizerunek,
- głos,
- opis szkody.

Sposób zbierania danych do zbioru:

Od osób, których dotyczą.

 

Sposób udostępnienia danych ze zbioru:
Brak

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazane:
Brak

Informacja dotycząca ewentualnego przekazania danych do państwa trzeciego:
BrakW czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
ikona telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28


Dane kontaktowe ikona
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl

Dyspozytornia ikona
tel. 61 424-59-60Pogotowie wodociągowe ikona
994UE UE